O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Piotr Roman Gryziec OFMConv. ...


o. Piotr Gryzieco. Piotr Roman Gryziec OFM Conv.

Doktor teologii bilbijnej, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Jest wykładowcą Pisma Św. w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie. Pełni tam również posługę ojca duchownego. Zajmuje się popularyzacją Pisma św. w duszpasterstwie. W niedawno przygotowanym tłumaczeniu Pisma Św. jest autorem tłumaczeń Listów do Tesaloniczan.

Podczas II Dni Duchowości Biblijnej (13-16 października 2005 r.) wygłosił w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie dwa wykłady na następujące tematy: Duch Święty wzbudza wiarę w Słowo” oraz Duch Święty daje nam 'wewnętrzne uszy'”.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl