O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Raniero Cantalamessa OFMCap ...


o. Raniero Cantalamessa Raniero Cantalamessa OFM Cap.

 

członek Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Urodził się w 1934 r. w Colli del Tronto (Włochy). Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. Uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim (1962) oraz doktorat z literatury klasycznej na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie (1966). W Mediolanie był profesorem zwyczajnym historii starożytnego chrześcijaństwa i dziekanem wydziału teologii, a w latach 1975-1981 należał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

 W 1979 r. zrezygnował z pracy profesorskiej na uczelni, żeby całkowicie oddać się przepowiadaniu Słowa Bożego. Od 1980 r. aż do dziś pełni posługę jako Kaznodzieja Domu Papieskiego (mianowany 23 czerwca 1980 r. przez bł. Jana Pawła II, potwierdzony 29 października 2005 r. przez Benedykta XVI, a 18 lipca 2013 r. - przez papieża Franciszka >>>). Tradycyjnie w Adwencie i Wielkim Poście wygłasza konferencje dla Papieża i osób z Kurii Rzymskiej oraz homilię w czasie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek sprawowanej w Bazylice św. Piotra.

WWW.CANTALAMESSA.ORG
teksty homilii i konferencji 
(wł., ang., franc. i hiszp.)

 

W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie włoski kapucyn gościł trzykrotnie. Prowadził najpierw sesję „Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie” w ramach II Dni Duchowości  Biblijnej (14-16 X 2005), a po kilku latach „Wiara rodzi się ze słuchania” (11-13 X 2013). Treści tych spotkań zostały utrwalone w formie nagrań i ukazały się w „Zeszytach Formacji Duchowej”: „Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie” (32/2006) i „List do wszystkich wierzących” (69/2015).

 

W marcu 2014 r. wydany został wywiad-video przeprowadzony przez Krzysztofa Wonsa SDS z kaznodzieją Domu Papieskiego pt. „Głosić żywe Słowo” (DVD). Po raz trzeci włoski kapucyn gościł w CFD w Roku Życia Konsekrowanego. Prowadził sesję dla przełożonych zakonów męskich i żeńskich oraz odpowiedzialnych za formację zakonną: „Śluby przeżywane według Ducha” (31 V – 2 VI 2015).

 


„Śluby przeżywane według Ducha” (31 V - 2 VI 2015) – HOMILIE

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl