O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 30 - Jak radzić sobie z lękiem? ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 30

Jak radzić sobie z lękiem?

o. Mieczysław Kożuch SJ
kierownik duchowy i wychowawca,
rektor Kolegium Jezuitów w Krakowie (1984-1990),
prowincjał Polskiej Prowincji Południowej TJ (1990-1996),
rektor Kolegium Jezuitów w Starej Wsi
i magister nowicjatu

   

- wznowienie - 

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Bóg nie dał nam ducha bojaźni
  • Postawy wobec lęku
  • Uczucia a lęk
  • Lęk a Słowo Boże
  • Życie duchowe a lęk
  • Sugestie na co dzień
  • Pytania i odpowiedzi 

 

Lęk jest powszechnym i fundamentalnym stanem kondycji ludzkiej. Dotyka wielkich i małych. Nie pomija nikogo. W lęku człowiek może zwrócić się do Boga i odwrócić od Niego, może otworzyć się głębiej na siebie i innych lub zamknąć w sobie. Lęk może być okazją do wzrostu dojrzałości, lecz może także zatracać człowieka.

Publikujemy materiały sesji formacyjnej przeprowadzonej przez przez o. Mieczysława Kożucha SJ w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 8-10 kwietnia 2005 r. Pomogą one odkryć, jak modlitwa Słowem Bożym i kierownictwo duchowe pomagają w twórczym przeżywaniu stanów lęku.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl