O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 32 - Życie w mocy Ducha - o. Ran ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 32

 
Życie w mocy Ducha 

o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

doktor teologii (Fryburg) i literatury klasycznej (Mediolan),
 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej,
od 1980 r. jest kaznodzieją Domu Papieskiego;
prowadzi rekolekcje i spotkania w wielu zakątkach świata.

 

 

  Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 1-4)
  • Pięćdziesiątnica i Babel (Dz 2, 5-13)
  • Charyzmaty (Dz 2, 14-21)
  • Jezus, Mesjasz i Pan
  • Piotr powiedział: Nawracajcie się! (Dz 2, 37-41)
  • Trwali na modlitwie (Dz 2, 42-46)
  • Pytania i odpowiedzi
  • Trzy katechezy o Eucharystii
  • Wspolna modlitwa do Ducha Świętego

   

O. Raniero Cantalamessa w ramach corocznych Dni Duchowo­ści Biblijnej, w dniach 14-16 października 2005 r. przeprowa­dził w Krakowie w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów sesję na temat „Życie w mocy Ducha".

Kaznodzieja papieski zgłębiał drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisujący wydarzenie Pięćdzie­siątnicy. Przez publikację konferencji i homilii o. Cantalamessy chcemy wrócić do ich treści, aby stworzyć okazję do osobistego przemodlenia jego rozważań, udostępniając je także tym spośród naszych Czytelników, którzy nie mieli okazji uczestniczenia w se­sji na żywo.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl