O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Jezus w Jerozolimie w dniach męki i śmierci 19-21 marca 2021< ...


Jezus w Jerozolimie w dniach męki i śmierci
SZKOŁA BIBLIJNA
19-21 marca 2021

 

Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa można rozważać zarówno w perspektywie historyczno-topograficzno-geograficznej, jak i teologicznej. Obydwie dotyczą Jerozolimy i konkretnych miejsc, o których pamięć zachowała się i trwa do dzisiaj. Przedmiotem sesji będzie wskazanie tych miejsc oraz pogłębiona refleksja nad tym, co się w nich dokonało. Celem jest przybliżenie realiów i znaczenia najważniejszego etapu biblijnej historii zbawienia. Uczestnicy będą także zaproszeni, aby na drodze modlitwy Słowem towarzyszyć Jezusowi w dniach Jego męki i śmierci.

 PROWADZI: ks. Waldemar Chrostowski
- kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

=== === ===

 

BRAK MIEJSC [aktualizacja: 02-03-2021]

 

Sesje Szkoły Biblijnej przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 

=== === ===

 

Biblista z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, wyróżniony w 2014 r. Nagrodą Ratzingera przyznawaną przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI, kilka razy głosił konferencje w czasie Dni Duchowości Biblijnej i prowadził sesje biblijne w naszym domu, m.in.: „Księga Proroka Ozeasza. ‘I będę mówił do jej serca’” (2007), „Bóg jest zawsze po stronie cierpiących” (2008; nt. czterech Pieśni o cierpiącym Słudze Pańskim z księgi proroka Izajasza), „Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go wobec wszystkich żyjących” (Tb 12, 6) - Księga Tobiasza” (2010), „Perspektywa nowej ziemi. Księga Jozuego” (2016).

 

.

 


Rozmowy w Centrum:
wywiad z ks. prof. dr hab. Waldemarem Chrostowskim

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl