O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 88: Wsłuchaj się w życie - Stani ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 88

 

Wsłuchaj się w życie

 

Stanisław Morgalla SJ

psycholog i kierownik duchowy,
dyrektor i wykładowca w Instytutucie Psychologii
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie

 

W 88. numerze Zeszytów Formacji Duchowej publikujemy treści, którymi Stanisław Morgalla SJ podzielił się w czasie sesji „Wsłuchaj się w Życie!”. Spotkanie w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego odbyło się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 30 sierpnia - 1 września 2019 roku.

 

 
Stanisław Morgalla w Centrum Formacji Duchowej – Kraków, 30 VIII 2019

 

---------------------------------------------------------------------

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

W moim krótkim słowie nie będzie nawiązania do treści publikacji. Uczyni to sam Autor w swoim wstępie. Pragnę natomiast w kontekście tematu tego „Zeszytu” zwrócić uwagę na misję, jaką CFD w Krakowie rozeznało i spełnia od ponad 20 lat. Miłość do ludzkiego życia, do każdego pojedynczego człowieka, szacunek dla tajemnicy życia i wreszcie pasja, by ciągle je zgłębiać i rozwijać zrodziły się i rodzą w CFD przede wszystkim pod wpływem słuchania słowa Bożego. Nikt bardziej od Tego, który „rzekł …i stało się” (por. Rdz 1, 3), nie pomaga pokochać życia, przyjąć, pielęgnować je i rozwijać. On, „Miłośnik życia” (por. Mdr 11, 26) i jedyne źródło życia, uczy, jak słuchać i mówić o życiu, jak je kochać, smakować i świętować, jak je przeżywać na szczytach uniesień i w dolinach cierpienia.

Gdy po raz pierwszy zaprosiliśmy chętnych na weekendowe spotkanie do Domu Słowa, na ul. św. Jacka 16 w Krakowie, pierwsze pytanie, jakie postawiliśmy uczestnikom i sobie samym brzmiało: „Jak żyć słowem Bożym na co dzień?” [Pierwsza sesja weekendowa pt. „Jak żyć słowem Bożym na co dzień” odbyła się w dniach 28-30 listopada 1997 roku w CFD w Krakowie] . Od tamtego spotkania powtarzamy je co roku, niezmiennie. Zawsze przyciąga wielu uczestników. To naturalne. Czujemy całym sobą, każdą komórką naszego jestestwa, że zrodziło nas do istnienia Słowo i tylko dzięki Niemu istniejemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17, 28). Nasza ludzka natura pamięta, kto ją stworzył. Nasz umysł i serce pamiętają. Gdyby przestał mówić, przestalibyśmy istnieć. Słowo Boga stworzyło nasze ciało, nasze psyche i naszą duszę. Uczy nas w krakowskim Domu Słowa pochylania się nad całym człowiekiem.

To właśnie ze słuchania Słowa w Szkole Modlitwy Słowem zrodziła się Szkoła Kierownictwa Duchowego, w której szczególnie dużo miejsca poświęcamy samemu człowiekowi. Pytania o człowieka, o jego wartość, o sens życia należą przecież do najświętszych. To słowo Boga uczy nas tych pytań. Uczy śmiałych wyzwań, odważnych refleksji nad ludzką egzystencją. Tak jest i tym razem, gdy w ramach wspomnianej Szkoły Kierownictwa Duchowego Autor sesji weekendowej i niniejszej publikacji „wysłał do nas zaproszenie” na weekendowe spotkanie pod tytułem: „Wsłuchaj się w życie” [Ojciec Stanisław Morgalla SJ poprowadził w CFD w Krakowie sesję weekendową „Wsłuchaj się w życie”. Odbyła się w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego w dniach 30 sierpnia - 1 września 2019 r.] . Dziękuję o. Stanisławowi Morgalli SJ za to zaproszenie. Dziękuję w imieniu całej naszej ekipy CFD, w imieniu uczestników sesji i Czytelników, że podzielił się z nami swoim cennym doświadczeniem, które jest owocem nie tylko jego dużej wiedzy o człowieku, którą zgłębia w obszarze nauki psychologii, ale także jego osobistej modlitwy na drodze Ćwiczeń św. Ignacego, zasłuchania w słowo Boże. Kiedy słyszę zaproszenie Autora „Wsłuchaj się w życie”, słyszę także św. Pawła: „Nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (por. Kol 3, 3). Wsłuchajmy się w życie, a usłyszymy z pewnością Jego samego, Słowo odwieczne, które nas stworzyło.

Życzę wszystkim Czytelnikom zdumienia nad swoim życiem, świętowania i smakowania własnego życia razem z Tym, który jest stworzył i nieustannie stwarza.

Krzysztof Wons SDS

 

Spis treści

 • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
 • Wstęp
 • CZĘŚĆ PIERWSZA: SŁUCHAJ!
  - Trzy proste uwagi
  - Opowiedz mi swoją historię…
  - Wizja całości
  - Sztuka słuchania
 • CZĘŚĆ DRUGA: ZROZUM!
  - Wobec innego
  - Jezus Chrystus jako Inny
  - Spotkać Jezusa
 • CZĘŚĆ TRZECIA: ROZWAŻ!
  - Kryzys wiary
  - Konfrontacja
  - Szczęśliwe zakończenie…
 • CZĘŚĆ CZWARTA: KOCHAJ!
  - Krąg miłości
  - Zakochanie
  - Spotkanie ze Słowem Wcielonym
  - Chrześcijańska miłość
 • Zakończenie

 

---------------------------------------------------------------------

 

 


nagrania homilii, które Stanisław Morgalla wygłosił w dniach 30 VIII – 1 IX 2019

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl