O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XX Niedziela Zwykła (A) ̵ ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XX Niedziela Zwykła (rok A)
16 sierpnia 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów»”.

(Iz 56, 1. 6-7 – pierwsze czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Słowo z księgi proroka Izajasza z dzisiejszego pierwszego niedzielnego czytania przypomina mi, że z chwilą chrztu świętego zostałem niejako przyłączony do Pana Boga, dołączony do Jego ludu. Status cudzoziemca, obcego, poganina zamieniłem na bycie synem, córką, swoim, chrześcijaninem. Przyjąłem też na siebie zobowiązania, zadania. Ciągle się uczę służyć Bogu, braciom i siostrom i wiem, że jeszcze mam wiele do przerobienia, do nauczenia się w tej kwestii. Często bowiem upominam się u innych, aby mi służyli czy wręcz mnie obsługiwali, zapominając, że to działa w obie strony. Wiem, że miłować imię Pana, to miłować Jego samego. Tego też się uczę z różnym skutkiem, raz się wydaje, że już „trzymam Go za nogi” a innym razem, że dzielą nas lata świetlne. Raz wydaje mi się, że być Jego sługą to wielki zaszczyt, innym razem, że to „obciach”. I tak miotam się pomiędzy jednym i drugim raz spalając się dla Pana, innym razem usiłując ugrać jak najwięcej dla siebie kosztem Jego Osoby. Owszem jestem obecny w domu modlitwy, w kościele, ale często to bierna obecność. Z kościoła, z modlitwy wychodzę taki sam jaki do kościoła przyszedłem nie pozwalając Panu, aby rozweselił moje serce, dotknął mnie swoją łaską. Biorę udział w ofierze Jezusa Chrystusa, Mszy świętej. Niestety moje codzienne życie nie staje się bardziej ofiarne, nie staje się życiem dla innych. Wydaje się, że zachowuję szabat czyli niedzielę czy też trzymam się przymierza, które zawarłem z Panem Bogiem. Jednak często „gwałcę” niedzielę niewiernościami, które nazywam drobnymi. Często poza Panem i wbrew Jemu zawarłem też inne liczne, często podejrzane czy wątpliwe sojusze, które mają mi ułatwić życie, choć często powtarzam słowa, „że Bóg sam wystarczy”. Pomimo tych ułomności z mojej strony On mnie kocha. On ciągle się dla mnie ofiaruje. On jest jak ten, który służy. Jemu chwała!

Pomodlę się o ustanie epidemii, o obfite plony, chleb dla wszystkich, za bohaterów sierpnia 1920 roku, o skuteczną pomoc dla mieszkańców Bejrutu.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Niech Bóg zmiłuje się nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów…
(Ps 67, 2-3)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże!

 

Udającym się na wakacje i urlopy,
życzę miłego, udanego wypoczynku.

Odpoczywając nie zapomnijcie o Bożym słowie.
Od jego lektury, modlitwy nim
nie róbcie sobie nawet krótkich wakacji.

ks. Ryszard SDS
  

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl