O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXII Niedziela Zwykła (A)  ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXII Niedziela Zwykła (rok A)
30 sierpnia 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

(Rz 12, 1-2 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że człowiek został stworzony przez Pana Boga między innymi po to, aby mu służył. Apostoł Paweł przypomina Rzymianom i nam, że nie o jakąś tam służbę chodzi, ale o rozumną, czyli mądrą. To wymaga od człowieka wierzącego, aby, jak pisze Apostoł, ciągle się przemieniał, odnawiając umysł. To pomoże mu rozpoznać wolę Pana Boga i wypełnić nie tylko to, co jest w oczach Pana Boga dobre, ale też, co Bogu sprawia przyjemność i jest doskonałe w swym wykonaniu. Apostoł podkreśla, że w tą służbę Panu ma być zaangażowany cały człowiek, także jego ciało.

Czy ja służę Panu Bogu? Czy czynię to, bo muszę, czy dlatego, że chcę? Czy dbam nie tylko o ilość tej służby, ale też o jej jakość? Czy z dnia na dzień jest ona coraz wyższa a ja pilnuję, aby jej poziom się nie obniżał? Czy moja służba Panu Bogu jest rozumna, mądra czy bezmyślna a może nawet i głupia? Czy moje życie, moja służba przynosi Panu Bogu ale też i moim braciom i siostrom przyjemność czy niesmak, radość czy smutek, dumę czy rozczarowanie? Czy odnawiam, kształtuję mój umysł, aby coraz pewniej rozpoznać wolę Pana Boga i ją wypełnić, zrealizować? Czy w służbę Bogu angażuję wszystkie sfery mego człowieczeństwa: ducha, psychikę oraz ciało? Czy dbam, aby pomiędzy tymi sferami była ścisła, harmonijna, owocna współpraca? Czy wszelkie spory czy napięcia między tymi sferami jak najszybciej usuwam? Czy służąc Panu Bogu staram się, aby to co czynię było nie tylko dobre, ale wykonane, uczynione na najwyższym poziomie, doskonałe?

Pomodlę się dla moich braci i sióstr o szczęśliwy powrót z wakacji, urlopów, wypoczynku i o podjęcie z nową motywacją zadań związanych z pracą czy nauką. Pomodlę się za dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty rozpoczynających nowy rok szkolny o obfitość Bożych darów. O skuteczne zmaganie z pandemią, o jej ustanie. W związku z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej pomodlę się za jej ofiary, o pokój w ludzkich sercach, o ustanie wojen, konfliktów, które aktualnie toczą się na świecie.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami…
(Ps 63, 5-6)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl