O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXIII Niedziela Zwykła (A) &# ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXIII Niedziela Zwykła (rok A)
6 września 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeżeli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik»”.

(Mt 18, 15 -17 – fragm. Ewangelii)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pan Jezus w pozyskiwaniu brata zaleca pewną kolejność działania i procedury pełne delikatności, taktu, dyskrecji. Najpierw w cztery oczy, na gruncie osobistym, bez rozdmuchiwania sprawy, w nadziei, że to wystarczy, poskutkuje. Brat uzna swój grzech, przeprosi, podejmie nawrócenie i pokutę. Jedność zostanie uratowana. Nie będzie trzeba angażować świadków czy powiadamiać instytucji.

Czy ja w pozyskiwaniu brata pamiętam, aby być stanowczym dla grzechu ale delikatny dla niego? Czy procedur pozyskiwania nie zaczynam od końca? Rozdmuchuję swoją krzywdę wszem i wobec. Zamiast skruchy w jego sercu jeszcze bardziej czynię je zatwardziałe, nieustępliwe. Tak naprawdę to nie chodzi mi, aby pozyskać brata, ale go ukarać. Postawić na „swoim” niż uratować to co „nasze”, wspólne. W duchu pragnę, aby był dla mnie jak poganin i celnik, niż jak brat.

Pozyskać brata to jedna strona medalu, druga, to umiejętność przyjmowania upomnień i wtedy, kiedy to czyni pokrzywdzony brat licząc na to, że uznam swój grzech, przeproszę, naprawię wyrządzoną szkodę. Ale także wtedy, kiedy do mojego sumienia apeluje on w obecności świadków, licząc na to, że ich obecność zwiększy siłę oddziaływania i skłoni mnie do nawrócenia, poprawy, naprawienia wyrządzonego zła. Obecność świadków daje mu także gwarancję, że nie będę próbował się usprawiedliwiać, że żadnego upomnienia nie było, że wszystko łącznie z krzywdą sobie wymyśliłem. Ostateczność, to upomnienie ze strony Wspólnoty, Społeczności, Grupy. To szansa, aby zmiękło moje serce, abym podjął poprawę, naprawił uczynione zło i wrócił do jedności ze skrzywdzonym bratem i z całą Wspólnotą.

Czy modlę się do Pana Boga o dar, umiejętność upominania, ale też o umiejętność przyjmowania upomnień? Czy upominanie mojej osoby kończy się na pierwszej, ewentualnie drugiej instancji, kończy się podjęciem działań w celu naprawienia wyrządzonej krzywdy? Czy może jestem tak zatwardziały, że potrzeba w upomnienie moje osoby angażować Wspólnotę? Czy nie stawiam wówczas sprawy na ostrzu noża, co grozi mi tym, że będę dla innych jak poganin czy celnik?

Pomodlę się o ustanie pandemii, za chorych, za im pomagających, za tych, którzy przegrali walkę z wirusem i odeszli do Pana, za rodziny pogrążone w żałobie. Będę też prosił o umiejętność upominania i przyjmowania upomnień.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni…
(Ps 95, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie, postąp ze swoim sługą według Twej dobroci!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl