O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXVI Niedziela Zwykła (A)  ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXVI Niedziela Zwykła (rok A)
27 września 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć»”.

(Mt 21, 28-32 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Moglibyśmy powiedzieć w perspektywie treści dzisiejszej, niedzielnej Ewangelii, że znamy takich, którzy zadeklarowali pracę w winnicy i nawet do niej się pofatygowali, ale będąc już w niej pracowali na połowę swoich możliwości, czy też udawali, że pracują lub pracując robili fuchy na boku dla siebie, bogacili się kosztem Gospodarza, czy też rozpoczęli pracę, aby po krótkim czasie stwierdzić, że to nie to i odeszli, szukając lepszych ofert zatrudnienia. Byli i tacy, którzy się rozmyślili i zrezygnowali z pracy w winnicy tuż przed wejściem na jej teren, rozmyślili się w drodze.

Znamy też takich, którzy powiedzieli jak drugi syn zdecydowane „nie” wobec perspektywy pracy w winnicy. Niestety mówiąc „nie” unieruchomili też w sobie niejako proces myślenia, refleksji i tym samym możliwości opamiętania się, zmiany decyzji i podjęcia pracy w winnicy. Oni konsekwentnie pozostali przy swoim „nie”.

Czy zdaję sobie sprawę, że nie wystarczy odpowiedzieć pozytywnie na Boże wezwanie, podjąć pracę w winnicy, ale trzeba tę pracę należycie wykonywać? Czy z zaangażowaniem pracuję w winnicy Pana? Czy może jestem zatrudniony w winnicy Pana Boga, ale w niej realnie nie pracuję i tym samym jestem fikcyjnym pracownikiem? Może jest tak, że jestem zatrudniony, faktycznie nie pracuję, ale zawsze się zgłaszam po wypłatę, która mi się nie należy? Czy zdaję sobie sprawę jak ważny jest w życiu proces refleksji, zastanowienia się, w wyniku którego można zmienić złą decyzję podjętą wcześniej? Czy zastanawiam się nad moimi decyzjami? Czy niewłaściwe zmieniam, a właściwe solidnie wypełniam?

Pomodlę się, aby moje posłuszeństwo wobec woli Bożej było całościowe: w słowie i czynie. Abym w życiu dokonywał refleksji nad swoimi decyzjami. Miał odwagę te niewłaściwe zmieniać. Był konsekwentny w wypełnieniu tych właściwych. O ustanie pandemii, zdrowie dla chorych.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich…
(Ps 25, 8-9)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Polecamy!

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl