O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – 28. Niedziela Zwykła (A) R ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXVIII Niedziela Zwykła (rok A)
11 października 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: ‘Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę’. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: ‘Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie’. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: ‘Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?’. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: ‘Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów’. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych»”

(Mt 22, 1-14 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Czytając, rozważając dzisiejszą, niedzielną Ewangelię pragniemy sobie uświadomić, że Pan Jezus codziennie a szczególnie w niedzielę kieruje do nas zaproszenie na ucztę, na Eucharystię, Mszę świętą. Kieruje to zaproszenie do ludzi wierzących, kieruje w nadziei, że je przyjmą i zjawią się w kościele, aby we Mszy świętej uczestniczyć. Reakcja na zaproszenie Pana Jezusa u wielu niestety ludzi wiary jest podobna do reakcji zaproszonych przez króla. Ogólnie, bardzo wielu się wymawia podając przeróżne powody niemożności udziału w Eucharystii: zmęczenie i konieczność odpoczynku, jakieś pilne, choć drobne prace domowe, wizyta gości, zakupy w galerii handlowej i inne. Są tacy, którzy twierdzą, że udział w niedzielnej Eucharystii do niczego nie jest im potrzebny i nie idą. Inni, niekiedy z pewną agresją mocno podkreślają, że są już dorośli i sami decydują jak będzie wyglądała ich niedziela i z jakich zaproszeń w tym dniu skorzystają. Pan Jezus tymi różnymi reakcjami na Jego zaproszenie się nie zraża, choć przejmuje i martwi. On je za tydzień znowu ponowi licząc na to, że zostanie przyjęte i że nieobecni zamienią się w obecnych, ucieszą Go swoją obecnością i gorliwym uczestnictwem we Mszy świętej. Pan Jezus bardziej od tych, którzy odrzucają Jego zaproszenie martwi się tymi, którzy wprawdzie je przyjmują, zjawiają się w kościele, ale są tam obecni jedynie ciałem. Tacy jacy przyszli do kościoła, tacy z niego wychodzą. Oni przyszli z obowiązku, z przyzwyczajenia, ale nie przyszli, aby spotkać się z Nim. Oni są jak widzowie nie jak uczestnicy. Są jednak na szczęście tacy, którzy nie tylko, że regularnie we Mszy świętej uczestniczą, ale też czynią to z pełnym zaangażowaniem. Kościół opuszczają przemienieni spotkaniem z żywym Bogiem, którego zabierają do swego życia, aby ta przemiana trwała dalej.

Ja do której kategorii zaproszonych przez Jezusa należę? Czy regularnie, co niedzielę we Mszy świętej uczestniczę, czyniąc to gorliwie i z zaangażowaniem? Czy jeżeli zdarzy mi się odmówić i nie przyjąć Jezusowego zaproszenia na niedzielną Mszę świętą, to jest to bardzo sporadyczne a ja staram się szybko poprawić i wrócić do regularności? Czy robię wszystko, aby nie należeć do tych, którzy wprawdzie przyjmują zaproszenie Pana, ale faktycznie z niego nie korzystają, uczestniczą w Eucharystii ciałem a sercem daleko będąc od Jezusa?

Pomodlę się o dar regularnego, pełnego zaangażowania udziału w uczcie Eucharystycznej. O ustanie pandemii, o zdrowie dla chorych, siły i cierpliwość dla opiekujących się nimi. W miesiącu różańca świętego zmobilizuję się i wybiorę się do kościoła na nabożeństwo różańcowe i niekonieczne tylko jeden raz.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich…
(Ps 23, 5)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Polecamy!

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl