O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   









  Po prostu lectio divina – Urocz. Wszystkich Świętych &# ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami»”

(Mt 5, 1-12 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Dzisiejsza Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że nie wystarczy być dobrym, że być dobrym to takie życiowe minimum, że jest coś więcej, do czego zaproszony jest każdy uczeń Jezusa Chrystusa. To zaproszenie do bycia świętym, błogosławionym. Błogosławić, to dobrze o kimś mówić, dobrze komuś życzyć. Nasi błogosławieni, o których wspomina Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie tylko dobrze o innych mówili czy innym życzyli. Oni nade wszystko innym dobrze czynili. Oni na przykład doskonale znali uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała i te uczynki wypełniali, dając jeść głodnym, odwiedzając chorych, dobrze radząc wątpiącym, grzesznych upominając i tak dalej. Oni nie tylko o pokoju pięknie mówili, uczestniczyli w konferencjach pokojowych czy marszach. Oni o ten pokój w sobie i wokół siebie zabiegali, łagodząc spory i waśnie, godząc zwaśnione strony przeróżnych konfliktów. Często stając w obronie Jezusa i Ewangelii znosili urągania i prześladowania, słuchając kłamliwych, złych słów pod swoim adresem. Błogosławiony znaczy także szczęśliwy. Nasi bohaterzy dzisiejszej Uroczystości już za życia smakowali tego szczęścia, które płynie z służebnej miłości wobec Boga i bliźniego, szczęścia, którym teraz cieszą się już na wieki. Będąc wśród nas cieszyli się także naszym szczęściem, szczególnie wówczas kiedy mogli nam pomóc to szczęście osiągnąć czy je obronić. Z perspektywy nieba liczą na to, o to się modlą, abyśmy po zakończeniu ziemskiej wędrówki do nich dołączyli i razem z nimi dzielili to szczęście, wieczne szczęście.

Czy mam w sercu pragnienie być kimś więcej niż tylko dobrym człowiekiem? Czy mam pragnienie bycia świętym, błogosławionym? Czy się nie wymawiam tym, żem niegodny, zapominając, że do świętości jest powołany, zaproszony każdy uczeń Pana Jezusa? Czy pamiętam, że oficjalne ogłoszenie świętości następuje po śmierci, ale ważniejsza jest niejako ta „nieoficjalna” świętość za życia? Czy wzywam wstawiennictwa Świętych i Błogosławionych? Czy o takie wstawiennictwo na modlitwie proszę mojego patrona z chrztu czy też bierzmowania?

Podziękuję Panu Bogu za Świętych i Błogosławionych. Będę prosił, abym tak łatwo nie rezygnował ze starań o święte życie, abym w dobroci życia był otwarty na jego świętość. Pomodlę się, wzywając szczególnie wstawiennictwa moich Patronów z chrztu i bierzmowania o ustanie pandemii, o powrót chorych do zdrowia, o siły dla niosących im pomoc, o umocnienie dla wszystkich przytłoczonych obecną sytuacją.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami…
(Ps 24, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Polecamy!

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl