O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (rok A)
22 listopada 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ‘Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie’. Wówczas zapytają sprawiedliwi: ‘Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?’. Król im odpowie: ‘Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili’. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: ‘Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie’. Wówczas zapytają i ci: ‘Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod¬nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?’. Wtedy odpowie im: ‘Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili’. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego»”

(Mt 25, 31-45 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Znamy to z filmów, szczególnie kryminalnych, ale też i z życia niestety, że są tacy spece, cwaniacy, migacze, którzy całe życie dorosłe żyją wbrew prawu, łamią je i jednocześnie skutecznie wymykają się wymiarowi sprawiedliwości, unikając osądzenia i wyroku. To, u tych, którzy starają się żyć wedle prawa często budzi poczucie niesprawiedliwości czy zwyczajnie złości. Dzisiejsza Ewangelia, niedzielna przypomina nam, że jest taki wymiar sprawiedliwości, któremu nikt się nie wymknie, to Boży wymiar sprawiedliwości. Nic nie da zmiana tożsamości, operacje plastyczne, ciągłe zmiany miejsca zamieszkania, ukrywanie się. Każdy będzie doprowadzony przed Boży Sąd.

Bywa też i tak, że ten co żyje wbrew prawu, z nim się nie liczy, to nawet jak wpadnie w ręce wymiaru sprawiedliwości to albo zostaje uniewinniony, albo wyrok jest śmiesznie niski, albo proces trwa latami, albo nawet jak zapadnie wyrok to skazana osoba np. ze względu na zły stan zdrowia jest zwalniana z jego wykonania. W przypadku Bożego wymiaru sprawiedliwości możemy być pewni, że proces będzie sprawny, wyrok będzie sprawiedliwy i zostanie wykonany, skazany poniesie zasłużoną karę a może lepiej powiedzieć wysłużoną w życiu przez siebie karę, poniesie konsekwencje swoich życiowych wyborów.

Trudne są momenty rozstania z najbliższymi, krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi, bo ktoś wyjeżdża do pracy gdzieś daleko, nawet poza granice kraju. Ale zawsze jest nadzieja, że po jakimś czasie ten ktoś pojawi się w rodzinnych stronach. Będzie można się spotkać, porozmawiać, sobą się ucieszyć. Niedzielna Ewangelia uświadamia nam, że w czasie Sądu Ostatecznego nie tylko wszyscy będą razem, zgromadzeni przed Królem Sędzią, nie tylko zapadnie sprawiedliwy wyrok, ale nastąpi ostateczne pożegnanie i rozdzielenie i mówiąc prosto jedni powędrują do nieba, a drudzy do piekła bez możliwości zmiany miejsca czy odwiedzin. Dlatego teraz, tu na ziemi trzeba nam być po stronie Pana Jezusa. Trzeba nam też walczyć na modlitwie o tych, którzy są po przeciwnej stronie, aby się opamiętali, wrócili na właściwą i byli razem z nami przy Jezusie. Bo kiedy zapadnie ostateczny wyrok nie pomogą łzy, słowa tłumaczenia.

Czy nie myślę sobie, że ja wymknę się Bożemu wymiarowi sprawiedliwości? Czy sobie z tego wymiaru nie żartuję, z nim się nie liczę? Czy nie usiłuję Bożego wymiaru sprawiedliwości w jakiś sposób przekupić? Czy żyję według prawa, także prawa miłości Boga i bliźniego, mocno stoję po stronie Jezusa i Jego Ewangelii? Czy na modlitwie walczę o tych, którzy stanęli po przeciwnej stronie, szczególnie tych, którzy zdecydowanie deklarują, że na stronę Jezusa nie zamierzają wrócić?

Pomodlę się o to, abym wypełniał w życiu prawo miłości Boga i bliźniego, aby ziemski wymiar sprawiedliwości działał sprawnie i wydawał sprawiedliwe wyroki. Będę błagał o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych, siły dla ich opiekunów. Pomodlę się za zmarłych, także ofiary koronawirusa.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan jest moim pasterzem,
Niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
Na zielonych pastwiskach…
(Ps 23, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Polecamy!

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl