O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

   Po prostu lectio divina – II Niedziela po Narodzeniu ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim (rok B)
3 stycznia 2021

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

«Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; on napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych»

(Ef 1, 3-6. 15-18 – drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Za nami szaleństwa sylwestrowo-noworocznej nocy. Polał się szampan, w niebo wystrzeliły fajerwerki, z wielu ust padły noworoczne życzenia pełne nadziei i ostrożnego optymizmu, świat niejako na chwilę zapomniał o szalejącej pandemii i oddał się radości i zabawie. My w kontekście życzeń pragniemy zaglądnąć do drugiego czytania z Listu św. Pawła do Efezjan i zapytać, czego Efezjanom i nam życzy Apostoł Narodów, o co apeluje, o czym przypomina, do czego zachęca. To u początku nowego roku 2021 może okazać się bardzo cenne, pomocne, inspirujące. Apostoł Paweł zapewnia Efezjan, że się za nich modli, że pamięta o nich przed Bogiem. Prosi dla nich szczególnie o dar mądrości w poznawaniu Tajemnicy Tajemnic czyli Pana Boga. On pragnie, aby dzięki temu to poznanie miało głębię a nie było tylko powierzchowne, płytkie, zdawkowe. Paweł ufa, że Pan Bóg nie odmówi Efezjanom i nam światłych oczu serca, dzięki którym będziemy mogli cieszyć się nadzieją, wręcz ją widzieć, nadzieją do której nas wzywa i mieć udział w bogactwie Jego łaski. Wcześniej Apostoł przypomniał Efezjanom i nam, że Pan Bóg nas wybrał i powołał nie do jakiegoś tam życia, ale pragnie, abyśmy przed Jego obliczem byli święci i nieskalani. On też w Jezusie nas usynowił czyniąc swymi dziećmi a to zaszczyt z jednej strony i zadanie do wypełnienia z drugiej.

Czy się odnajduję w tych życzeniach apostoła Pawła, jego przypomnieniach i zachętach? Czy mojej edukacji religijnej nie zakończyłem na etapie szkoły podstawowej czy średniej? Tak jak potrafię dalej poznaję Pana Boga i staram się o głębię, rzetelność tego poznania? Choć moje życie nie jest święte a w wielu miejscach bardzo skalane, to nie rezygnuję z ideału, do którego wzywa mnie Pan Bóg? Czy jestem wdzięczny tym, którzy się za mnie modlą, przypominają o mnie Panu Bogu, naszą mnie w swoim sercu? Czy modlę się za innych i tych, którzy mnie o nią prosili, i za tych co tego nie uczynili? Czy ufam, że pomimo trudności z Bożą pomocą ten Nowy, 2021 rok będzie dobry, że umocni się we mnie dar Bożego dziecięctwa?

Pomodlę się o owocne wykorzystanie Bożych darów, Bożych łask w nowym 2021 roku, o oddalenie pandemii, zdrowie dla chorych, siły dla służby zdrowia, życie wieczne dla zmarłych, pociechę dla ich opłakujących. Bożej łaskawości oddam moje plany, postanowienia związane z czasem Nowego roku. Powierzę życie mi bliskich i całą ludzkość.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków…
(Ps 147, 19-20)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało!

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Obfitości darów Bożej Dzieciny
na czas błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i cały 2021 rok,
Wszystkim rozmiłowanym w słowie Bożym
i tym, którzy na słowo Boże powoli
i coraz bardziej otwierają swoje życie i serce

życzy
ks. Ryszard SDS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Polecamy!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2021

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl