O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – Niedziela Chrztu Pańskiego &# ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego (rok B)
10 stycznia 2021

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

«Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”»

(Mk 1, 7-11 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jan Chrzciciel uzmysławia swoim słuchaczom, że po nim idzie mocniejszy, wobec którego on nie jest godzien wypełnić posługi niewolnika czyli schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. On ma w darze coś więcej niż tylko chrzest wody, chrzest oczyszczenia. On ma chrzest w Duchu Świętym, chrzest umocnienia w życiu Bożym.

Jezus jest mocniejszy także ode mnie. Czy ja to uznaję? Czy nie usiłuję w życiu z Jezusem się „siłować”, nie usiłuję Go pokonać? Czy otwieram się na Jego moc, o nią proszę? Czy pamiętam, że przyjmując chrzest zostałem oczyszczony, ale też umocniony w Duchu Świętym do życia w łasce Bożej?

Jezus opuszcza nie tylko „przytulne” Ojcowskie niebo, ale i matczyny, ciepły Nazaret. Czas ukrycia, życia niejako w cieniu, minął. Czas wkroczyć na arenę zmagań, stanąć w świetle. Czas zanurzyć się nie tylko w wodach Jordanu, ale w jakże często pogmatwanej historii człowieka.

Poprzez chrzest święty Bóg zanurzył się także w historię mojego życia. Czy ma na moje życie wpływ? „Jestem ochrzczony” to dla mnie tylko stwierdzenie faktu, który kiedyś miał miejsce i został odnotowany w księgach parafialnych czy określenie rzeczywistości, która wciąż trwa, jest żywa, którą w sobie pogłębiam i umacniam. Czy żyję jak człowiek ochrzczony a może dalej jak poganin?

Przepowiednie, pragnienia proroków, nadzieje, tęsknoty ludu się spełniają. Po rajskiej „aferze” niebo niejako na nowo otwiera się przed człowiekiem. W Jezusie Bóg potwierdza swą miłość do człowieka i świata. Duch Święty zstępując na Jezusa, namaszcza Go na Mesjasza.

W Jezusie także i ja jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Czy w tej miłości może On liczyć na wzajemność z mojej strony? Czy mam upodobanie w Bożych sprawach? A może stały się one dla mnie rutyną, przyzwyczajeniem, martwą tradycją? Niebo otworzyło się dla mnie? A ja dla nieba, Bożych darów? Duch Święty tylko unosi się nade mną, czy też mnie umacnia, napełnia, wspiera, prowadzi a temu prowadzeniu się poddaję, z tego wsparcia, umocnienia korzystam?

Podziękuję Panu Bogu za dar chrztu św., za rodziców i chrzestnych. Będę prosił o umocnienie w sercu świadomości tego, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. Pomodlę się o moc Pana w zdecydowanym zmaganiu ze złem i gorliwym czynieniu dobra. Dalej wytrwale proszę o oddalenie pandemii, zdrowie dla chorych, siły dla służby zdrowia, życie wieczne dla zmarłych, pociechę dla ich opłakujących

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa…
(Ps 29, 3-4)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan ześle pokój swojemu ludowi!

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Polecamy!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2021

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl