O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak stawać się silnym pozostając słabym? Historia pięknego po ...


Jak stawać się silnym pozostając słabym?
Historia pięknego powołania
Szkoła Duchowości Ojca Jordana
13-15 października 2006

Z okazji jubileuszu 125 lat posługi Salwatorianów w Kościele, w dniach 13-15 października 2006 r. odbyła się sesja poświęcona pięknej drodze człowieka: ojca Franciszka od Krzyża Jordana, założyciela. Na tej drodze może odnaleźć się każdy, kto doświadczając słabości w życiu i powołaniu, szuka oparcia jedynie w Bogu.

Modlitwa rodziła w nim duchowe pragnienia większe od jego lęków. Ewangeliczny radykalizm dojrzewał w jego kruchej osobowości. Świadomy swoich ludzkich granic, stawał się głosicielem Słowa „bez granic”. Była to sesja o człowieku, który „do szaleństwa krzyża” zawierzył Bogu. Sesję prowadził ks. Michał Piela SDS z Rzymu, postulator procesu beatyfikacyjnego o. Jordana, oraz kierownicy duchowi i rekolekcjoniści z Centrum Formacji Duchowej.

Zachęcamy do lektury Dziennika Duchowego O. Franciszka Jordana (jest dostępny w sekretariacie CFD). Dziennik Jordana jest „lustrem” jego duchowego piękna, wielkich pragnień, zaufania Bogu, ale także ludzkiej kruchości i wewnętrznych zmagań, jakich doświadczał  w swoje drodze do świętości. W przyszłości planowane są kolejne sesje poświęcone jego osobie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl