O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Kierownicy duchowi - I ...


ks. Ryszard AndrezjewskiO. Ryszard Andrzejewski - michalita, rektor WSD Michalitów w Krakowie, rekolekcjonista i kierownik duchowy, wykładowca teologii moralnej.

 o. Józef Augustyn SJ - jezuita, kierownik duchowy i rekolekcjonista, animator ćwiczeń ignacjańskich, wykładowca "Ignatianum" w Krakowie. Od 1999 r. jest członkiem Rady Programowej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych działającej przy CFD Salwatorianów w Krakowie. Obecnie w Czechowicach-Dziedzicach.

 ks. Romulad Baingo SDS - salwatorianin, mistrz nowicjatu w Bagnie, były ojciec duchowny i wychowawca w WSD Salwatorianów, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

ks. Daniel Banaszkiewicz SDSks. Daniel Banaszkiewicz SDS - salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz CFD w Krakowie (2001-2004), absolwent Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, były ojciec duchowny w WSD Salwatorianów w Bagnie, duszpasterz SOST w Więciórce.

ks. Mirosław Cholewaks. Mirosław Cholewa - kapłan archidiecezji warszawskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wieloletni ojciec duchowny WSD w Warszawie, obecnie zaangażowany w duszpasterstwie parafialnym, redaktor naczelny "Pastores".

o. Tadeusz Chromik SJo. Tadeusz Chromik SJ - jezuita prowincji krakowskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, odpowiedzialny za dzieło Apostolstwa Modlitwy

Lidia Chromy Lidia Chromy - teolog, kierownik duchowy, prowadząca warsztaty z antropologii chrześcijańskiej i psychologii komunikacji w Szkole w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz Szkoły Formatorek Zakonnych przy CFD w Krakowie i Trzebini.

s. Halina Filipek OSU - urszulanka Unii Rzymskiej, kierownik duchowy, prowadzi rekolekcje powołaniowe, odpowiedzialna za formację permanentną sióstr zakonnych posługujących w archidiecezji krakowskiej.

ks. Piotr Gałas - rektor Arcybiskupiego WSD w Szczecinie, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

 ks. Bogdan Giemza SDS - salwatorianin, rekolekcjonista i kierownik duchowy; był ojcem duchownym i rektorem WSD Salwatorianów, przełożonym prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów; obecnie przełożony wspólnoty salwatorianów w Trzebnicy oraz wykładowca teologii pastoralnej i homiletyki na PWT we Wrocławiu.

Elżbieta GlebaElżbieta Gleba - psycholog i terapeuta, kierownik duchowy, prowadząca warsztaty z antropologii chrześcijańskiej i psychologii komunikacji w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz Szkoły Formatorek Zakonnych przy CFD w Krakowie.

ks. Krzysztof Grzywocz ks. Krzysztof Grzywocz - były ojciec duchowny WSD w Opolu, wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, prowadzący w naszym CFD weekendowe sesje formacyjne.

s. Aleksandra Huf s. Aleksandra Huf SSpS - siostra ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, teolog, kierownik duchowy.

ks. Tadeusz Huk ks. Tadeusz Huk - kapłan archidiecezji warszawskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wieloletni ojciec duchowny WSD w Warszawie, jeden animatorów i organizatorów Szkoły Wychowawców Seminaryjnych, obecnie proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym k. Piaseczna i ojciec duchowny kapłanów w archidiecezji warszawskiej.
 
ks. Łukasz Kleczka SDS ks. Łukasz Kleczka SDS - salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej (2000-2003), ukończył Szkołę Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie, doktorant na wydziale teologii dogmatycznej Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, obecnie superior wspólnoty zakonnej w Merrillville (Indiana, USA).

s. Aneta Kołodziejczyk SSpS s. Aneta Kołodziejczyk SSpS - werbistka, kierownik duchowy, formatorka w swoim Zgromadzeniu.

ks. Krzysztof Kowalczyk SDS ks. Krzysztof Kowalczyk SDS - salwatorianin, kierownik duchowy, duszpasterz i magister nowicjatu salwatorianów w Australii, formator na Filipinach, obecnie członek zarządu generalnego salwatorianów.

o. Mieczysław Kożuch SI o. Mieczysław Kożuch SJ - jezuita prowincji krakowskiej, psycholog, kierownik duchowy, rekolekcjonista, były mistrz nowicjatu jezuitów i rektor kolegium w Starej Wsi; prowadzący w naszym CFD weekendowe sesje formacyjne.

ks. Piotr Kwiecień CM - kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, pełnił funkcje Dyrektora Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia, obecnie ojciec duchowny w WSD w Paradyżu.

ks. Tomasz Łosiewicz SDS ks. Tomasz Łosiewicz SDS - salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, psychologi terapeuta, duszpasterz CFD (1998-2001), absolwent Instytutu Psychologii przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, duszpasterz SOST w Więciórce, obecnie podejmuję posługę terapeuty w Krakowie.

Małgorzata Mierzwa_Hudzik Małgorzata Mierzwa-Hudzik - zamężna, matka, psycholog i terapeuta, kierownik duchowy, prowadząca warsztaty w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz Szkoły Formatorek Zakonnych przy CFD w Krakowie i Trzebini.

Ks. Tadeusz Nowak SDS ks. Tadeusz Nowak - kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, psycholog kierownik duchowy i rekolekcjonista, wieloletni ojciec duchowny w WSD w Gnieźnie. Obecnie zaangażowany w duszpasterstwie parafialnym.

ks. Mirosław Nowosielski - kapłan diecezji łowickiej, psycholog, wykładowca na Uniwersytecie Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik duchowy, rekolekcjonista, moderator wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

s. Małgorzata Oczkowicz SDS s. Małgorzata Oczkowicz SDS - salwatorianka, kierownik duchowy, przez wiele lat zaangażowana w duszpasterstwie młodzieży, pracowała w sekretariacie CFD w Trzebini, obecnie pracuje w Emaus (Izrael).

ks. Marek Pieńkowski ks. Marek Pieńkowski - kapłan archidiecezji przemyskiej, kierownik duchowy, rekolekcjonista, dyrektor domu rekolekcyjnego w Jarosławiu, odpowiedzialny za formację permanentną księży archidiecezji przemyskiej.
 
 
ks. Gabriel Pisarek SCJ ks. Gabriel Pisarek SCJ - sercanin, kierownik duchowy, rekolekcjonista, były redaktor naczelny czasopisma "Czas serca". Obecnie doktorant teologii w Instytucie Duchowości przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
 
ks. Grzegorz Pomorski SDS ks. Grzegorz Pomorski SDS - salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, były ojciec duchowny w WSD Salwatorianów w Bagnie, doktorant filozofii w KUL, dyrektor Szkoły Formatorek Zakonnych przy CFD w Trzebini, prowadzący warsztaty z antropologii chrześcijańskiej  i psychologii komunikacji w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz Szkoły Formatorek Zakonnych przy CFD w Krakowie i Trzebini.
 
 
s. Wiesława Przybyło ASC s. Wiesława Przybyło ASC - Wiesława Przybyło ASC – adoratorka Krwi Chrystusa, teolog duchowości, kierownik duchowy, formatorka, absolwentka Szkoły Formatorów przy Ignacjanum w Krakowie.

Ks. Tomasz Raćkos SDS ks. Tomasz Raćkos SDS - salwatorianin, kierownik duchowy, dyrektor studiów w WSD Salwatorianów w Bagnie.

o. Paweł Salomon OFMConv o. Paweł Salamon OFM Conv - franciszkanin konwentualny prowincji krakowskiej, kierownik duchowy, formator i wykładowca teologii moralnej

 
 
 
 
ks. Krzysztof Samborski MS ks. Krzysztof Samborski MS - saletyn,  kierownik duchowy, absolwent Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy naszym CFD, w ubiegłych latach ojciec duchowny WSD Saletynów w Krakowie i magister postulatu. Obecnie posługuje w domu rekolekcyjnym w Dębowcu.

ks. Zdzisław Sawka MS ks. Zdzisław Sawka MS - saletyn, kierownik duchowy i rekolekcjonista, formator.

 

ks. Leszek Skaliński SDS ks. Leszek Skaliński SDS -  salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, pełnił funkcję wychowawcy w WSD Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia, obecnie duszpasterz CFD w Trzebini.

ks. Antoni Skałba MS ks. Antoni Skałba MS - saletyn, kierownik duchowy, wieloletni wychowawca w WSD Saletynów w Krakowie, obecnie dyrektor domu rekolekcyjnego w Dębowcu.

 

Ks. Ryszard ks. Ryszard Stankiewicz SDS - salwatorianin, kierownik duchowy, w ubiegłych latach magister nowicjatu Salwatorianów, absolwent Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy naszym CFD, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

ks. Piotr Stawarz SDS ks. Piotr Stawarz SDS - salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz CFD w Krakowie, obecnie dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini.

Ks. Joachim Stencel SDS ks. Joachim Stencel SDS - salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, absolwent Szkoły Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
 

o. Marek Sykuła OFMConv - franciszkanin (prowincja warszawska), teolog duchowości, ukończył w naszym CFD Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, były ojciec duchowny WSD Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, obecnie gwardian i rektor kościoła pw. Stygmatów św. Franciszka w Warszawie.

Ks. Jakub Szcześniak ks. Jakub Szcześniak - kapłan archidiecezji warszawskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, były duszpasterz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i rektor kościoła MB Anielskiej w Laskach, obecnie ponownie ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

ks. Bogusław Szpakowski SAC ks. Bogusław Szpakowski SAC - pallotyn, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca etyki, psycholog i terapeuta, prowadzący warsztaty z antropologii chrześcijańskiej  i psychologii komunikacji w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz Szkoły Formatorek Zakonnych przy CFD w Krakowie.

ks. Piotr Szyrszeń SDS ks. Piotr Szyrszeń SDS - salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca prawa kanonicznego w WSD Salwatorianów, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

ks. Piotr Ślęczka SDS ks. Piotr Ślęczka SDS - salwatorianin, filozof, etyk, kierownik duchowy i rekolekcjonista, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Trzebini i dyrektor międzyinstytutowego Kursu Formacji Juniorackiej przy CFD w Trzebini. 

ks. Tomasz Trzaskawka ks. Tomasz Trzaskawka - kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, obecnie ponownie ojciec duchowny w WSD w Gnieźnie i delegat ds. stałej formacji kapłańskiej, konsultor Komisji KEP ds. Duchowieństwa.
 
 

 

s. Justyna Urban SDS s. Justyna Urban SDS - salwatorianka, kierownik duchowy, od 1998 roku pracuje w sekretariacie CFD w Krakowie.

Ks. Krzysztof Wons SDS ks. Krzysztof Wons SDS - salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości, redaktor naczelny kwartalnika "Zeszytów Formacji Duchowej".

-----

s. Dominika Tuzimek CSSMA - michalitka, ukończyła Szkołę Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie. Pracowała w formacji początkowej. Obecnie posługuje jako katechetka.

s. Anna Szotek OSU, urszulanka unii rzymskiej, ukończyła w naszym CFD Szkołę Formatorek Zakonnych, jest odpowiedzialna w swojej prowincji zakonnej za formację sióstr juniorantek.

s. Krystyna Lemańska - siostra ze zgromadzenia honorackiego służek NMP, pracowała w zarządzie generalnym zgromadzenia jako odpowiedzialna za formację. 

Ewa Dobrowolska - zamężna, psycholog, kierownik duchowy,  prowadząca warsztaty z antropologii chrześcijańskiej i psychologii komunikacji w Szkole Formatorek Zakonnych w naszym CFD w Krakowie.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl