O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ekipa Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ...


Centrum Formacji Duchowej w Krakowie zostało otwarte w 1997 r.  i działa w ramach domu zakonnego salwatorianów przy ul. św. Jacka 16.

Od ponad 10 lat krakowski ośrodek organizuje sesje weekendowe, rekolekcje lectio divina i ćwiczenia ignacjańskie oraz Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych  oraz Szkołę Formatorek Zakonnych (ta ostatnia inicjatywa od 2007 r. rozwijana jest przy CFD w Trzebini).

Od początku prace Centrum Formacji Duchowej w Krakowie koordynuje ks. Krzysztof Wons SDS. W latach 1997-2015 w posługę w salwatoriańskim ośrodku formacyjnym pełnili:

 • ks. Daniel Banaszkiewicz SDS
 • s. Ewelina Bonalska SDS
 • ks. Łukasz Kleczka SDS
 • ks. Tomasz Łosiewicz SDS
 • s. Aleksandra Markiel SDS
 • ks. Ryszard Stankiewicz SDS
 • ks. Piotr Stawarz SDS
 • ks. Joachim Stencel SDS
 • ks. Szymon Szepietowski SDS
 • ks. Piotr Szyrszeń SDS
 • s. Justyna Urban SDS
 • ks. Andrzej Waśko SDS
 • ks. Krzysztof Wons SDS (dyrektor)
 • ks. Roman Wróblewski SDS
 • Obecnie (od października 2015 r.) stałą ekipę CFD w Krakowie tworzą:

  • s. Aleksandra Markiel SDS
  • ks. Ryszard Stankiewicz SDS
  • ks. Joachim Stencel SDS
  • ks. Piotr Szyrszeń SDS
  • s. Justyna Urban SDS
  • ks. Krzysztof Wons SDS (dyrektor)
  • ks. Rafał Ziajka SDS


  Ekipa CFD z przedstawicielami zarządu generalnego salwatorianów (czerwiec 2017):
  Ryszard Stankiewicz SDS, Piotr Szyrszeń SDS, Agustín Van Baelen SDS (konsultor gener.),
  Aleksandra Markiel SDS, Milton Zonta SDS (przełożony generalny), Krzysztof Wons SDS,
  Justyna Urban SDS, Joachim Stencel SDS, Rafał Ziajka SDS

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl