O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Na 10-lecie Centrum Formacji Duchowej - Józef Augustyn SJ ...


Centrum Formacji Duchowej to oryginalny i twórczy ośrodek, który zaledwie w dziesięć lat swojego istnienia wyrobił sobie wysoką "markę" w całej Polsce. Było to możliwe dzięki temu, iż jego twórcy - u samych początków - mieli pokorę czerpania z doświadczenia innych, by z czasem szukać swojej własnej drogi i własnych rozwiązań wprowadzania wiernych w głębokie życie duchowe. Na szczególną uwagę zasługuje szkoła Lectio Divina, która stanowi propozycję głębokiej modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej opartej na Słowie Bożym.

Godna najwyższej pochwały jest ogromna troska Centrum o wyciszenie i ducha modlitwy i to nie tylko w czasie tzw. rekolekcji zamkniętych, ale podczas wszystkich propozycji dla świeckich, księży i osób konsekrowanych. Centrum Formacji Duchowej obrało pewną i prostą drogę we wprowadzaniu ludzi w głębie życie duchowe: sięganie bezpośrednio do Biblii i wielkiej tradycji duchowości chrześcijańskiej. Jako jezuitę cieszy fakt sięgania do metody ignacjańskiej w dawaniu rekolekcji oraz rozeznawaniu duchowym. I choć psychologiczne spojrzenie na człowieka nie jest Centrum obce, to jednak zdecydowany akcent w przemianie człowieka położony jest na wymiar duchowy i religijny.

Na uznanie zasługuje także formacja wychowawców seminaryjnych i ojców duchownych, jaka jest proponowana w Centrum. To niewątpliwie ważny wkład w kształtowaniu nowego oblicza wychowania seminaryjnego. Centrum Formacji Duchowej jest też - w moim odczuciu - wzorem współpracy w ramach wspólnoty Kościoła: środowisk diecezjalnych, zakonnych i świeckich. Mam wewnętrzne głębokie przekonanie, że ludzie, świeccy i duchowni, mają zaufanie do propozycji Centrum, ponieważ wypływają one z głębokiego życia duchowego i modlitwy jego "duszpasterzy".

Józef Augustyn SJ

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl