O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Kiedy myślę o 10-leciu CFD Ks. Salwatorianów w Krakowie to pr ...


Kiedy myślę o 10-leciu CFD Ks. Salwatorianów w Krakowie to przychodzą mi cztery refleksje:

1. Przygotowanie tego Dzieła.
Dzieło oznacza ludzie tam pracujący i proponowane treści. Miałem radość obserwować, z jaką powagą przygotowywali się Kapłani mający w nim pracować. Choćby odprawienie Miesięcznych ignacjańskich rekolekcji. Dogłębne poznawanie ich wewnętrznej dynamiki. Uczestniczyli w tym także ówcześni Wyżsi Przełożeni, na których barkach spoczywał ciężar decydowania. Chyba dlatego decyzje Ich były tak trafne.

2. Współpraca.
Gdy Centrum ruszyło serce cieszyła współpraca pomiędzy tymi, którzy je tworzyli na co dzień. Rzadka to rzecz, by "mnichy" ciągnęły jeden wózek w harmonii.

3. Modlitwa.
Z tej współpracy promieniował  i promieniuje nadal duch wielkiej modlitwy z Gośćmi, którzy przyjeżdżają na rekolekcje i  sesje. Salwatorianie na św. Jacka modlą się.

4. Dynamizm.
A obecnie - cieszę się nie tylko 10-leciem, ale Bożym dynamizmem, który z CFD bije i rodzi nowe wspólnoty  i domy modlitwy i formacji. Chwała Panu za dobrych  Ludzi i wspaniałe Dzieło.

Mieczysław Kożuch SJ

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl