O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dwie są główne zalety CFD - ks. prof. Waldemar Chrostowski


Dwie są główne zalety CFD. Pierwsza to troska o wysoki poziom refleksji nad starannie wybranymi tekstami Pisma Świętego, przeprowadzanej według najwyższych standardów akademickich i wskazań zawartych w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, przede wszystkim dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej na temat interpretacji Biblii w Kościele (1993).

Zaleta druga to ścisłe powiązanie czytania i objaśniania Biblii z modlitwą, zarówno indywidualną jak i wspólnotową, przed Najświętszym Sakramentem, której szczyt stanowi uroczyście sprawowana Eucharystia. Jedno i drugie sprawia, że Biblia odżywa na nowo w swoim najwłaściwszym środowisku, czyli w Kościele. Powstała przecież z wiary i dla wiary, a więc jej zasadniczym przeznaczeniem jest budowanie wiary w Boga, który na  kartach ksiąg świętych objawił swoją życzliwą obecność i życiodajną moc.

ks. prof. Waldemar Chrostowski
przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl