O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Doświadczam tego, że Dom tchnie modlitwą... - s. Aleksandra H ...


Doświadczam tego, że Dom tchnie modlitwą i bardzo serdeczną atmosferą. Widać, ze ta atmosfera przyciąga ludzi.  Odczuwa się duchową więź między nami. W takiej atmosferze mogą dokonywać się wielkie, głębokie powroty do Boga, pogłębianie więzów z Nim i z ludźmi. Jestem tego świadkiem. Ilekroć podejmuję się posługi, staję jak na  "ziemi świętej", na której  spotykam działającego Boga.

Z radością w sercu dziękuję Panu za dar wezwania mnie do takiej posługi.

s. Aleksandra Huf SSpS

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl