O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Co wniosła w moje życie szkoła formatorek zakonnych?


Co wniosła w moje życie szkoła formatorek zakonnych? Nie musiałam się dłużej zastanawiać, ponieważ Pan wiedział, kiedy mnie do tej szkoły posłać i sam prowadził mnie w tym czasie ścieżkami, na których mogłam spotkać się z Nim, z drugim człowiekiem i z sobą samą.

Dziś, po upływie dwóch lat, dziękuję Mu za te spotkania przy ul. św. Jacka. Szkoła pozwoliła mi na wiarę w siebie, na otwarcie się na drugiego człowieka, na to, by mieć odwagę mówić o sobie, o swoich uczuciach tak, by nie gloryfikować siebie, ale i by czuwać nad tym, by nie ranić innych.

Bardzo dużo kosztowało mnie zabieranie głosu na forum, a z racji pełnionych zadań - musiałam to raz w czas uczynić. Ćwiczenia w szkole pozwoliły mi na pokonanie tej bariery, na zrozumienie, że tak naprawdę najważniejszy jest nie efekt, ale On - Jezus Chrystus.

Tematy podejmowane na warsztatach pomogą mi także w pracy z powierzonymi mim dziećmi i wychowankami. Zrozumiałam, że wiele można osiągnąć łagodnością, serdecznością i asertywnością.

Także czas przeznaczony na modlitwę osobistą przed Najświętszym Sakramentem zaowocował w moim życiu. Trwając przed Nim i rozważając to, co usłyszałam na wykładach, czerpałam siłę przetrwania trudnych chwil, które w owym czasie przeżywałam. Uczyłam się tam, w Jego szkole, jak budować relacje we wspólnocie, czym jest pokora i cierpliwość.

Myślę, że formacja wyniesiona ze szkoły i sam proces formacyjny sprawiły, że dziś z wielką ufnością i radością mogę powtórzyć za św. Pawłem, że usilnie pragnę tylko tego, by móc poznać i ukochać Chrystusa.

Deo gratias!
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl