O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Po dziewięciu latach profesji wieczystej czuję mocą potrzebę ...


s. Lidia, albertynka

Dwuletni okres w Szkole Formatorek Zakonnych u Księży Salwatorianów był dla mnie czasem twórczym. Rzeczywiście, od początku czułam, że jestem tutaj materiałem, który na tym etapie mojego życia domagał się nowego kształtu, nowej świadomości. Potrzebowałam - wówczas, gdy prosiłam moje przełożone o możliwości zapisania się do tej Szkoły - potwierdzenia, lub korekty mojej kondycji duchowej, tożsamości chrześcijańskiej ze strony jakiegoś autorytetu. Z odpowiedzią na te potrzeby spotkałam się na zajęciach warsztatowych, a szczególnie w rozmowach z superwizorem. Po dziewięciu latach profesji wieczystej czuję mocą potrzebę konfrontacji i obiektywizacji mojego przeżycia wiary. I dane mi było doświadczyć tego (choć boleśnie) w tej Szkole.

Duże znaczenie miały dla mnie również spotkania i wymiana myśli z Siostrami z tak wielu innych wspólnot zakonnych.

Dziękują Opatrzności Bożej za tę Szkołę, za czas szczodrze dany na przetrwanie na nowo treści ewangelicznych, za osoby wykładowców, prowadzących warsztaty, superwizora, którzy pomogli mi głębiej poznać mnie samą i znowu zachwycić się Bogiem.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl