O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   







  Uczyłam się w niej wszystkiego: wykłady wzbogacały mnie intel ...


S. M. Jolanta Starzec
 
Czas uczęszczania do Szkoły dla Formatorek Zakonnych przypadł na dość trudny okres w moim życiu. Duchowo nie czułam się jeszcze nigdy  tak daleko swym wnętrzem  od Boga, jak od trzech lat, czyli od czasu objęcia nowicjatu. Dlatego z ogromną radością i z dużymi oczekiwaniami przyjęłam polecenie naszej Matki Przeoryszy, by  wyjeżdżać na sesje prowadzone w Centrum Duchowości Księży Salwatorianów.

Teraz patrzę już z odległości dwóch lat na to, czego doświadczyłam i nauczyłam się w Szkole Formacji Zakonnej. A wszystko czego tutaj uczyłam się i przeżywałam - sprowadzałam zawsze do swojego wnętrza. Tak bardzo szukałam we wszystkim Boga i Jego obecności w mej duszy.
Prowadzona formacja na trzech płaszczyznach: ludzkiej, duchowej i intelektualnej miała dla mnie bardzo istotne znaczenie. Od chwili objęcia nowicjatu odczuwałam w sobie dużą potrzebę pogłębienia całokształtu rozwoju swojej osobowości. Jakże teraz cieszę się bardzo, że Szkoła spełniła w zupełności moje oczekiwania. Uczyłam się w niej wszystkiego: wykłady wzbogacały mnie intelektualnie, warsztaty uczyły jak swobodnie, szczerze i w prostocie wyrażać swoje uczucia, a codzienna adoracja rano i wieczorem, jak też dzień w Szkole ostatni - Dzień Skupienia, pogłębiały wciąż mój kontakt z Jezusem.

Dzięki wykładom poznałam różne zagadnienia z teologii, zwłaszcza z teologii życia duchowego, modlitwy, konsekracji zakonnej. Ta duża ilość wykładów miała dla mnie szczególne znaczenie. Umożliwiała mi ona bowiem zdobycie podstawowej wiedzy z teologii i psychologii oraz rzuciła wiele światła na różne sposoby przedstawiania szeregu zagadnień. Zdobywaną  wiedzą dzieliłam się na żywo z nowicjuszkami, które w ten sposób razem ze mną uczestniczyły w sesjach i czerpały z wiedzy i doświadczenia Wykładowców.

Bardzo cennymi były praktyczne ćwiczenia z psychologii - warsztaty, które dopomogły mi w głębszym poznaniu siebie i większym rozumieniu drugich. Ukazały mi one także, jak bardzo mój kontakt z Bogiem jest właśnie "mój", ile tam jest moich ludzkich reakcji, zachowań, mojego usposobienia oraz takiej inteligencji i wiedzy jaką posiadam. Ważnym także bardzo elementem mojego uczęszczania do Szkoły Formacji Zakonnej było również to, że mogłam poznać wielu profesorów, wykładowców i innych wybitnych osób oraz dużą liczbę sióstr z różnych Zakonów i Zgromadzeń. Możliwość kontaktu z Profesorami, rozmowy z Superwizorem  i codzienne trzygodzinne warsztaty pod przewodnictwem Pani Psycholog były dla mnie czasem zdobywania wielu wiadomości i doświadczenia życiowego. Wzajemne dzielenie się w grupach i prywatnych rozmowach swoimi doświadczeniami, przeżyciami i spostrzeżeniami dotyczącymi życia zakonnego i pracy formacyjnej, ubogacały mnie i uczyły szerszego spojrzenia na różne problemy i sprawy.

Bardzo wielką łaską były dla mnie również codzienne adoracje Najśw. Sakramentu, w czasie których w dialogu z Bogiem pragnęłam przekazywaną mi wiedzę uczynić światłem i mocą swej duszy. Dużą pomocą w tym były mi wieczorne medytacje na temat ikon oparte na Adhortacji Vita Consecrata.

Wdzięczna Bogu za tak wiele łask i korzyści, jakie odniosłam zarówno na płaszczyżnie intelektualnej jak też duchowej i ludzkiej, usiłuję realizować wciąż lepiej swoje powołanie i powierzoną mi funkcję mistrzyni nowicjatu. Jednocześnie swą modlitwą odwzajemniam dobro, które stało się moim udziałem w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów.



Złoczew, 31. 08. 2000 r.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl