O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Klęcząc w obliczu Boga, Dawcy wszystkiego co piękne, uświadam ...


s. Maksymiliana Gustyn - serafitka

    Klęcząc w obliczu Boga, Dawcy wszystkiego co piękne, uświadamiam sobie dar i zasięg łaski dwuletniej Szkoły dla formatorek, w której uczestniczyłam. Inaczej mojego pobytu w CFD nie mogę nazwać, jak łaską.

    Tutaj Bóg, poprzez konkretne osoby oraz program formacyjno-dydaktyczny, na nowo utwierdził mnie w prawdzie, że jestem przez Niego kochana bezwarunkowo i że ja mogę Go kochać bezwarunkowo. To ustawienie w centrum Miłości, jako celu mojego życia, pozwoliło mi na większe przejście od postawy zabiegania wykazywania Bogu, że Go kocham, ku radości miłowania Go zawsze, włączając w tę miłość zarówno sukcesy, jak i słabości. Pozwoliło mi przejść ku miłowaniu Boga całą sobą.

    Tutaj, poprzez sakramenty święte, adoracje, rachunki sumienia, kierownictwo duchowe, warsztaty psychologiczne oraz rekolekcje, stanęłam bardziej "naprzeciw" Tajemnicy Trójcy Świętej i podnosząc twarz ku Twarzy Boga poczułam się głębiej Jego dzieckiem. Ta świadomość pozwala mi w coraz większej wolności podejmować pracę nad sobą, patrzeć na siebie i historię swego życia z perspektywy ciągle zatroskanego o mnie Ojca. Stała się dla mnie przestrzenią dalszego rozwoju powołania zakonnego.

    Tej Szkole zawdzięczam również nowe doświadczenie otwierania się na Słowo Boże. Wiele sugestii, czy to w formie wykładów, wprowadzania do medytacji, czy rozmów indywidualnych, skierowało moje serce ku Tajemnicy obecności Boga na kartach Biblii. Pomogło mi skoncentrować się na istocie wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego oraz odpowiadania na Jego natchnienia w konkretach codzienności.

    Ten kolejny etap wejścia w jednanie się z Bogiem i w jednanie się z sobą zaowocował pełniejszym otwarciem się na bliźniego, a w tym szczególnie na powierzone mi siostry nowicjuszki. Zmniejszył moje lękowe napięcie wywołane poczuciem słabości i niekompetencji, a wskazał na radość dawania tego, co od Boga i ludzi otrzymuję. Dużą pomocą w pracy formacyjnej stała się dla mnie zdobyta tu wiedza, praktyka wprowadzenia do medytacji, poszerzonego rachunku sumienia, rozmów indywidualnych oraz poznanie zasad psychologii komunikacji.
Również wielkim bogactwem jest dla mnie doświadczenie wypływające z kontaktów wspólnotowych Szkoły. Składa się na nie zarówno zapoznanie się z różnorodnością charyzmatów zakonnych, jak i osobowościowe piękno konkretnych osób oraz panująca atmosfera otwartości i szacunku.
To świadectwo jest wyrazem mojej wewnętrznej radości. Cieszę się, bowiem dzięki specyfice Szkoły, jej trosce o integralne spojrzenie na człowieka, a w tym fachowej pomocy w formacji duchowej, ubogaciłam moją dotychczasową formację zakonną, a szczególnie pogłębiłam największą wiedzę życia - wiedzę o MIŁOŚCI BOGA i PIĘKNIE CZŁOWIEKA.

    Wyrażając wdzięczność ks. Dyrektorowi i całemu zespołowi Szkoły za trud organizatorski i świadectwo osobistego życia dla Boga, z serca składam gorące "Bóg zapłać".
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl