O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  W codziennym życiu inaczej patrzę na wspólnotę sióstr i z wię ...


S. M. Klara Jankowska

Jestem wdzięczna Bogu za łaskę możliwości uczestniczenia w Dwuletniej Szkole Formatorek Zakonnych w Krakowie w Centrum Formacji Duchowej. Pozwoliła mi na wyrwanie się z monotonii i zagrożenia letniością życia wewnętrznego, by na nowo ukierunkować na wartości duchowe.

Każdy tydzień obfitował w głębokie doświadczenie Bożej miłości, chociaż przeniknięty był bólem odkrywania własnej słabości i ograniczeń przy nieskończonym miłosierdziu Ojca, którego czułej opieki i obecności doznawałam w każdym tygodniu "Szkoły". Owocem tej formacji już na samym jej początku było moje "drugie nawrócenie" połączone z "darem łez" i doznaną "skruchą" oraz udzielająca się wewnętrzna radość. Szczególne dotknięcia łaski Bożej miały miejsce podczas dni skupienia jako ukoronowanie wykładów i warsztatów dlatego uważam, że cały zamysł związany z przekazywanymi tematycznie treściami, plan poszczególnych zajęć był szczególnym darem Ducha Świętego. Nauczyłam się dzielić własnym doświadczeniem bardzo spontanicznie z innymi siostrami, odkryłam na nowo sens i wartość własnego powołania i misji w Zgromadzeniu w Bogu. W codziennym życiu inaczej patrzę na wspólnotę sióstr i z większą troską podchodzę do problemów pojawiających się w naszym Zgromadzeniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że doświadczenie Boga, które było udziałem tej "Szkoły" było mi dane i zadane. Staram się korzystać z konferencji i udostępniam je siostrom oraz naszym kandydatkom.

"Szkoła Formatorek Zakonnych" to nowy powiew miłości Ducha Świętego, który prowadził mnie przez Syna ku Ojcu, by ostatecznie w całej Trójcy Przenajświętszej odnaleźć swoje mieszkanie.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl