O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zgoda na ciągłe zmaganie się ze sobą, zgoda na to, co niesie ...


Szkoła formatorek była dla mnie osobiście wielką łaską, przywilejem. Doświadczam, że nie tylko dla mnie, ale również dla tych, którym służę.

Szkoła ta, to dzieło Boże, które Bóg akurat w tym czasie, dzięki otwartości ludzi na natchnienia Boże, powołał do istnienia. Jestem bardzo wdzięczna Księdzu Dyrektorowi, za otwartą i mądrą służbę Kościołowi, Zgromadzeniom. Dziękuję za postawę wiary i modlitwy, za świadectwo przylgnięcia do Słowa Bożego i wcielania go w konkretne codzienne wydarzenia. Te postawy przemawiały do mnie mocniej niż słowa. Dziękuję za każdy trud, ofiarę i siły włożone w zaistnienie i funkcjonowanie tej Szkoły.

Osobiście, czułam w niej szczególną obecność i bliskość Boga. Podobało mi się to, że wszystko w tej Szkole "otwierało się" i "zamykało się" modlitwą. Ceniłam sobie chwile wspólnego trwania w ciszy przed Bogiem. Odczuwałam, że to wszystko czego się uczyłam korzystając z wykładów, bogatych i ciekawych warsztatów, podczas modlitwy, dzięki łasce Bożej formułuje się we mnie, porządkuje, układa.

    Dostrzegałam również istniejącą w moim wnętrzu przepaść między moim codziennym życiem a Ewangelią. Odczuwałam wezwanie do nawrócenia. Odkrywałam coraz głębiej prawdę o sobie, o Bogu. Coraz dojrzalej dostrzegałam i zaczynałam rozumieć swoją rolę i miejsce wśród ludzi, do których Bóg mnie posłał.

Dostrzegam, że moje życie obecne staje się coraz bardziej proste, bardziej oddane Bogu. Zgoda na ciągłe zmaganie się ze sobą, zgoda na to, co niesie ze sobą życie i wiara, że mój los właśnie taki jaki jest, jest błogosławiony przez Boga - te myśli stały się dla mnie szczególnym światem i zaproszeniem do życia w "wolności pośród słabości".

Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, abym ja sama jako ta, która pomaga innym dojrzewać, była osobą rozumiejącą siebie, żyjącą w prawdzie, stale nawracającą się.

W dziedzinie formacji ludzkiej wiele skorzystałam uczestnicząc w intensywnych warsztatach prowadzonych przez panią Małgorzatę Mierzwa - Hudzik. Proponowane przez nią bardzo konkretne, mające zastosowanie w codziennym życiu ćwiczenia, pomogły mi dostrzec te moje niedojrzałe postawy związane z pomaganiem młodym ludziom. Dzięki warsztatowym ćwiczeniom bardziej zrozumiałam, jak ważna jest umiejętność głębszego spojrzenia na młodą kandydatkę, na jej wewnętrzne problemy i zranienia. Zrozumiałam głębiej i zobaczyłam bardziej od strony praktycznej, jak ważne jest, aby stanąć obok drugiej osoby, wsłuchać się w nią i wychodząc z jej punktu, z jej miejsca psychicznego i duchowego, w którym się znajduje, szukać dróg, które prowadzą do wzrostu integrującego całą osobowość.

Na warsztatach nauczyłam się i wciąż widzę jak wiele jeszcze muszę się uczyć, jak pomagać innym w otwieraniu się na Boga i oddawaniu Jemu wszystkich zranień, by On je uleczył, uzdrowił i pomagał wzrastać ku coraz większej wolności. Otrzymałam w tej dziedzinie konkretną pomoc, za co jestem bardzo wdzięczna.

Wiele poznanych metod, ćwiczeń, zastosowałam już w swojej pracy formacyjnej o dostrzegam pozytywne owoce, co zachęca mnie do dalszej twórczości z wykorzystaniem zdobytej w naszej Szkole wiedzy, zarówno tej teoretycznej, jak i praktycznej.

Teraz, gdy moja nauka w Szkole dla formatorek dobiegła końca, kiedy na nowo zderzam się z nowymi ludźmi, wstępującymi do Zgromadzenia, obciążonymi wieloma zranieniami, odczuwam potrzebę kontynuacji superwizji, szukania pomocy u kompetentnych osób. Zdaję sobie sprawę, że sama jestem często bezradna.

Mój dwuletni pobyt w Szkole odbieram jako wielką łaskę od Boga, na drodze mojego osobistego dojrzewania w człowieczeństwie, w mojej kobiecości i zakonności. Głębsze poznanie siebie pomaga mi w coraz większym koncentrowaniu się na Bogu i na Jego Woli.
Na koniec pragnę jeszcze raz wyrazić moją głęboką wdzięczność za wszystko, co mogłam w Szkole dla formatorek zdobyć. Życzę, by Bóg błogosławił w dalszej pracy w dziedzinie formacji formatorów.


Siostra Maria Rut Koprucha, SSND
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl