O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Pan pozwolił mi odkryć i poznać Swoją miłość do mnie - bezwar ...


S. Ryszarda Drzymała, albertynka

Szkoła była dla mnie wielkim darem od Boga, w odpowiednim dla mnie czasie. Pomogła mi w głębszej integracji siebie.

Pan pozwolił mi odkryć i poznać Swoją miłość do mnie - bezwarunkową, uprzedzającą.
Postrzegam Go coraz bardziej jako Ojca kochającego mnie zawsze, a nie jak było w większości mego życia - Bóg Sędzia, Księgowy, którego trzeba się bać i na miłość wciąż zarabiać.
Poprzez głębsze poznanie siebie łatwiej mi jest przyjąć siebie taką, jaką jestem, i kochać siebie taką, jaką Bóg mnie widzi.

Ogromną rolę odegrały warsztaty, na których nauczyłam się nazywania swoich uczuć i wypowiadania ich, co też w konsekwencji łatwiej mi w życiu działać, a nie reagować.
W kontaktach z innymi nauczyłam się bardziej słuchać drugiego człowieka, rozumieć i podprowadzać go do rozwiązania problemu, a nie dawać gotowych rozwiązań.
Komunikacja bezpośrednia pomaga mi w większej wolności mego serca, pewności siebie i do łatwiejszego dialogu z innymi, w którym dochodzi do porozumienia.
Słowa usłyszane na wykładach, przepracowane na warsztatach, pozwalały mi z większą miłością i ufnością stawać przed Bogiem i być z Nim w kaplicy.
Ważne i cenne były spotkania z kierownikiem duchownym, który próbował spojrzeć obiektywnie na dokonujące się we mnie zmiany.

Zasmakowałam obecności Boga Osobowego w rozważanym Słowie Bożym.
Uzyskałam więcej pokoju, rozwagi i pewności.


Kraków, sierpień 2000
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl