O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dziękuję tym wszystkim, którzy w zaufaniu powierzyli mi swoje ...


Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie to szczególne miejsce spotkań z Bogiem i z ludźmi. Kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy w 1998 roku zaproszona przez ks. Krzysztofa Wonsa, by mówić o tym "Jak radzić sobie z kryzysem w małżeństwie i rodzinie" to pamiętam moje zaskoczenie, że osiemdziesiąt  parę osób przyjechało z całej Polski, by posłuchać nieznanej prelegentki. Temat był ważny, odbyłam również ok. 20 rozmów z uczestnikami spotkania. Potem była kolejna sesja, ludzi trzy razy więcej. Potem kolejne sesje, które prowadziłam już z córką.

Sesje i modlitwa; w ciszy i milczeniu. Ale też rozmowy indywidualne. Dziękuję tym wszystkim, którzy w zaufaniu powierzyli mi swoje życie, swoje trudne sprawy. Dziękuję też  za dobre słowa, za życzenia, które otrzymuję, a nade wszystko za pomięć w modlitwie. To dla mnie bezcenny dar i rzeczywiste wsparcie w mojej pracy z ludźmi.

Dziękuję Bogu i księżom Salwatorianom: ks. Krzysztofowi Wonsowi, ks. Joachimowi Stenclowi i innym kapłanom, którzy kierowani Duchem Świętym najpierw poprzez  pomysł, a później realizację, poprzez proponowaną formację duchową, swoją duchową obecność i dobre spotkania z drugim człowiekiem sprawili, że CFD jest szczególnym miejscem modlitwy, nawrócenia, przebaczenia, przemiany duchowej, które krok po kroku prowadzą ludzi ku dobrym spotkaniom z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem.

Dziękuję szczególnej kobiecie, siostrze Justynie, bo to dzięki jej macierzyńskiej serdeczności to miejsce zyskało wymiar domu, do którego przyjeżdża się i dzwoni  z radością.

Niech Pan Bóg Błogosławi to miejsce i ludzi, którzy tu pracują, by było nadal szansą przemiany serca i duchowego wzrostu dla wielu.

Wiesława Stefan

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl