O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Wierzę… Co to znaczy? 4-6 grudnia 2009 ...


Wierzę… Co to znaczy?
S z k o ł a   W i a r y
4-6 grudnia 2009

Otworzyliśmy nowy cykl sesji poświęconych rozważaniom nad prawdami „Credo” w ich ścisłym powiązaniu z życiem i wezwaniami we współczesnym świecie. Pierwsze spotkanie w tym cyklu w dniach 4-6 grudnia 2009 r. prowadzili: o. Marko Ivan Rupnik SJ oraz Nataša Govekar. Oboje prowadzący pochodzą ze Słowenii, a na co dzień żyją i pracują w Centrum Badawczym "Ezio Aletti" w Rzymie istniejącym przy Papieskim Instytucie Wschodnim.

Spotkania w cyklu Szkoła Wiary to nowa inicjatywa Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie we współpracy z Centrum Aletti. Rzymskie Centrum zajmuje się m.in. badaniami nad relacją wiara-kultura we współczesnej Europie, gromadzi zainspirowanych chrześcijaństwem uczonych i artystów pochodzących z Europy wschodniej i centralnej umożliwiając spotkanie i wymianę doświadczeń z ludźmi kultury Zachodu, skupia we wspólnocie życia prawosławnych, katolików obrządku wschodniego i zachodniego z ukierunkowaniem na wzrost każdego z nich we własnym Kościele.

 

Pierwsze spotkanie w Szkole Wiary rozpoczęło się w piątek 4 grudnia 2009 r. o godz. 15.30, a zakończy w niedzielę 6 grudnia 2009 r. około 13.00. Podobnie jak inne spotkania w naszym domu odbywało się w klimacie modlitwy. Od piątkowego wieczoru do niedzielnego poranka rekolektanci byli zaproszeni do modlitwy w klimacie pełnego milczenia. Mogli też skorzystać z sakramentu pokuty oraz rozmowy z kierownikiem duchowym.

Uczestnicy spotkania "Wierzę… Co to znaczy?"  zostali zaproszeni do podjęcia i rozeznawania osobistych pytań dotyczących nie tylko treści wiary, ale również wiary jako postawy, jako relacji między człowiekiem a Bogiem, który jest jednością Trzech Osób. Mocno wybrzmiało jedno z określeń definiujących wiarę jako radykalne uznanie i przyjęcie Boga takim, jakim On jest, a nie tylko takim, jakim się wydaje być. Ta postawa powinna się ujawniać również względem człowieka w radykalnym uznaniu i przyjęciu człowieka-bliźniego w jego niepowtarzalności. Uczestnicy zostali zaproszeni m.in. do wpatrzenia się w Abrahama, Maryję czy samego Jezusa (zwłaszcza podczas modlitwy w Ogrójcu), którzy okazali radykalną dyspozycyjność wobec Boga Ojca i gotowość przyjęcia Jego myślenia, odczuwania, pragnień, działania, nauczania, woli i moralności. Prowadzący spotkanie w Krakowie przedstawiciele rzymskiego Centrum Aletti próbując odpowiedzieć na pytanie „co to znaczy wierzyć?” obficie korzystali również ze sztuki sakralnej, w której chrześcijanie przez wieki utrwalali swoje doświadczenie wiary.

Na czerwiec przyszłego roku (3-6 czerwca 2010 r.) zaplanowane jest kolejne spotkanie w ramach Szkoły Wiary zatytułowane „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela”. Prowadzącymi to spotkanie będą ponownie Marko Ivan Rupnik SJ i Nataša Govekar, a dołączą do nich Michelina Tenace z Centrum Aletti oraz Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD w Krakowie.

---------------------------------------------------------------------

O. Marko Ivan Rupnik jest jezuitą, artystą malarzem, od 1991 r. dyrektorem Centrum Badawczego "Ezio Aletti" w Rzymie istniejącego przy Papieskim Instytucie Wschodnim. Jest również wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, a od 1999 r. konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury.

Razem z artystami z Atelier Sztuki Centrum Aletti wykonał mozaiki m.in. w papieskiej kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie i w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo (imponujące dzieło wykonane w latach 2008-2009 zostało poświęcone przez Benedykta XVI podczas wizyty apostolskiej w sanktuarium św. Ojca Pio w dniu 21 czerwca 2009 r.; zob. wywiad z o. Marko Ivanem Rupnikiem "Odblask piękna Chrystusa" w czasopiśmie "Głos Ojca Pio") oraz wielu innych miejscach w Europie, Ameryce czy na Bliskim Wschodzie.

Nataša Govekar studiowała teologię i język słoweński na Uniwersytecie w Lubianie. Uzyskała doktorat z zakresu misjologii w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim na podstawie pracy na temat przekazu wiary za pośrednictwem obrazów. Aktualnie zangażowana w prace Centrum Badawczego "Ezio Aletti".

Więcej o prowadzących sesję oraz o Centrum Aletti: www.centroaletti.com.

---------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do skorzystania z nagrań z bieżącej sesji:

oraz innych sesji, które w bieżącym roku odbyły się w naszym domu. Prowadzili je:


galeria

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl