O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Droga do modlitwy ...


Od stycznia 2008 roku żyję w ciągłym zachwycie nad dziełami Boga.

Pragnienie odbycia spowiedzi z całego życia nosiłam w sercu przez ostatnie lata zawierzając je Panu Bogu przez Maryję, św. Kingę oraz u grobu św. Jana Vianneya - proboszcza w Ars, szczególnie prosiłam o dobrego spowiednika. Spowiedź ta miała na celu uporządkowanie mego życia, by móc skoncentrować się na poznawaniu i pokochaniu Jezusa, ale widziałam w tym wielką trudność. Dowiedziałam się, że najlepiej przygotować się do spowiedzi generalnej poprzez rekolekcje ignacjańskie, więc gdy znalazłam się w Centrum Formacji Duchowej u Salwatorianów w Krakowie (zupełnie w innej sprawie) i zobaczyłam program na 2008 rok - zapytałam o szczegóły. Doświadczona siostra zaproponowała mi uczestnictwo w najbliższej sesji Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, gdyż nigdy nie korzystałam z rekolekcji zamkniętych, było to dla mnie najlepszym rozwiązaniem.

Podczas tych rekolekcji doświadczyłam MIŁOSIERDZIA BOGA, które zmieniło całe moje życie duchowe:
- zachwyciłam się działaniem Słowa Bożego w moim życiu,
- doświadczyłam napełnienia światłem Bożym, które mnnie przemieniło - przeżycie to namalowałam w zamieszczonym poniżej obrazie,
- odbyłam spowiedź generalną - BÓG OKAZAŁ SWOJĄ MOC,
- zakochałam się w Jezusie, a najważniejsze to to, że otworzyłam dla Niego me serce i zaprosiłam Go do swojej trudnej codzienności.

Z trudnościami, ale coraz częściej, żyję modlitwą Ewangelii na każdy dzień. Uczestniczyłam w czterech sesjach w CFD. Zapytasz co robiłam i gdzie byłam przez długie lata mego życia? Otóż moja wiara była letnia - czasami gorąca - i znów letnia. Taka była moja droga życia. Jestem żoną, matka i babcią.

Józefa

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl