O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Czekałem na Ciebie, cieszę się, że jesteś... ...


Moje rekolekcje lectio divina...

Był to czas ciszy zewnętrznej po to, abym mógł usłyszeć Boga nieustannie do mnie mówiącego. Był to szczególny czas przebywania w oazie życia, w której jest tylko jedna, jedyna studia Słowa Bożego, z której można czerpać bez ograniczeń, bez skrępowania.  Był to dom, w którym Ojciec nieustannie czeka na mnie – syna marnotrawnego i cieszy się, gdy przybywam do niego, nie zważając, w jakim jestem stanie duchowym. Był to czas, w którym mogłem usłyszeć i doświadczyć owego: CZEKAŁEM NA CIEBIE, CIESZĘ SIĘ, ŻE JESTEŚ. Doświadczyć na nowo nieustanną obecność Jezusa w moim życiu, które nie zawsze jest piękne i kryształowe, bo jest skażone grzechem i własnymi decyzjami nie zawsze udanymi.

Całe rekolekcje oparte na Piśmie Świętym, tak jak ich nazwa mówi, polegają na słuchaniu Słowa Bożego zawartym w Piśmie Świętym, które tak personalnie i indywidualnie czeka na mnie. Gorąco polecam wszystkim, którzy chcą pogłębić swoją więź z Bogiem Ojcem. Jest to czas bardzo owocny i potrzebny w życiu. Z dala od hałasu wielkiego miasta i cywilizacji, z dala od komunikacji komórkowej i internetowej, tak jakby odcięty od tego wszystkiego w całkowitym milczeniu zewnętrznym i przy fachowej pomocy odczytywaniu Słowa Bożego w życiu, na co dzień, można dostrzec jak bardzo o mnie zabiega Bóg, który nigdy nie opuszcza, który z cierpliwością czeka nie negując mojej historii.

br. Marek

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl