O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Pan działa w każdym człowieku na inny sposób ...


Bogu niech będą dzięki za dar rekolekcji lectio divina. Dzięki wspaniałym wprowadzeniom ks. Wonsa do tekstów Słowa Bożego mogłam zasmakować nie tylko treści Słowa, ale wejść w kontakt osobisty z Początkiem - Synem Umiłowanym i doświadczyć prawdziwości słów: Umiłowałem Cię od założenia świata, w Tobie mam upodobanie.

Czas pustyni, cisza i przebywanie ze Słowem wpływały na wzrost życia Bożego w nas, umierał w nas stary człowiek, a rodził się nowy. Doświadczyć tego można było w ostatnim dniu, kiedy każdy z nas w pokorze serca dzielił się tym, jak Pan w nim działał. Ten moment był naprawdę ważny i pokazał, jak Pan działa w każdym człowieku na inny sposób.

Różnorodność osób biorących udział w rekolekcjach była symbolem Kościoła - ludzi ochrzczonych, którzy powołani są do świętości, a każdy ma swoje miejsce - Galileę, gdzie ma się zrealizować w swojej codzienności życia.

Pusty grób skłonił mnie do napisania kilku linijek rymowanych, które niech będą również życzeniami dla wszystkich pracowników w winnicy Pańskiej na nadchodzące Święta Wielkanocne:

Upłynął szabat, piękny słoneczny poranek wstaje.
Kilka kobiet z wonnościami do grobu zapieczętowanego się udaje.
Zdumione, kamień śmierci odsunięty, Anioła życia spotykają,
A z wnętrza pustego grobu śmierci, te oto słowa życia padają:

Powstał, nie ma Go tu!

Ponieważ przyszły, to usłyszały.
Do uczniów biegły i powiedziały,
Że Ten, którego pozostawili,
Starł oścień śmierci, by oni żyli.

Idźcie do Galilei!

Tajemnica grobu pustego
Niech będzie radością początku nowego,
W milczącej mocy Ducha świętego,
W ciągłym słuchaniu Słowa Bożego.

s. Lidia

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl