O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 33 - Przesłonięte światło. Depre ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 33

Przesłonięte światło.
Depresja a życie duchowe

ks. Krzysztof Grzywocz

rekolekcjonista, ojciec duchowny WSD w Opolu,
wykładowca teologii duchowości
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego,
współpracownik CFD

   

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Ból ludzkich zranień a doświadczenie straty
  • Żałobne światło
  • W mroku depresji
  • Depresyjne światło
  • Noc ciemna a depresja
  • Dar pojednania

W dniach 17-19 listopada 2000 roku ks. Krzysztof Grzywocz przeprowadził w CFD w Krakowie sesję poświęconą zagadnieniu: depresja a życie duchowe (tytuł sesji brzmiał "Ból ludzkich zranień i radość przebaczenia"). Spotkanie do dziś pozostaje w żywej pamięci uczestników i nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem u tych, którzy mieli okazje wsłuchiwać się w treść rozważań dzięki fonicznemu nagraniu sesji (nagrania dostępne są m.in. w sekretariacie CFD). Z tym większą radością oddajemy do rąk Czytelników konferencje w formie spisanej. Spisywanie słowa mówionego w takiej formie, aby była dostępna dla Czytelnika, wiąże się z niemałym trudem. Dziękuję Autorowi za zgodę na publikację, za podjęty wysiłek i współpracę z CFD i Wydawnictwem SALWATOR w przygotowaniu rozważań.

Ks. Krzysztof w sposób nad wyraz subtelny prowadzi nas przez "ciemną dolinę doświadczenia", w jaką wchodzi człowiek zraniony depresją, pokazując jednocześnie drogę do światła, które przesłoniło cierpienie. (...)

ks. Krzysztof Wons SDS
ze Słowa z Centrum Formacji Duchowej

* * *

Depresja jest dużym zagrożeniem, ale jednocześnie szansą. Wiele się można od niej nauczyć, gdy pojawia się w naszym życiu lub życiu bliskich czy znajomych. Dokonuje się to tylko w klimacie szacunku, współczucia, modlitwy i zrozumienia. Osoby depresyjne to często ludzie o niezwykłej wrażliwości, delikatni jak cienkie kartki tajemniczej księgi, z której tak wiele można wyczytać (...). Czy wolno mówić o sensie depresji? Czy wolno pytać, co ona chce nam dzisiaj powiedzieć? Wierzymy, że Bóg jest w każdej chwili obecny, że nie ma takiego momentu w naszym życiu, który by On opuścił. Jeśliby Bóg jakąś chwilę opuścił, toby jej nie było. A jeśli Bóg jest obecny, to znaczy, że ta chwila ma Sens. Człowiek robi także rzeczy, które nie mają sensu, wiele momentów swojego życia wypełnia bezsensem. Ale Bóg, Jego Sens, nie opuszcza także i tych chwil. Stąd wolno nam także wierzyć, że to, co się dokonuje w depresji, ma głęboki Sens, ponieważ Bóg nie opuszcza ludzi tak mocno zranionych. 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl