O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 35 - Uzdrawianie relacji - dr Wi ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 35

Uzdrawianie relacji

dr Wiesława Stefan

wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w WSD Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia,
emerytowany wykładowca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu, terapeutka. 

 

   

Spis treści

 • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
 • Konferencja I:
  Warunki skutecznego pomagania. Towarzyszenie w procesie zdrowienia.
  Sytuacja terapeuty, doradcy.
 • Konferencja II:
  Wstępna gotowość do zmierzenia się z prawdą o sobie
  i o swojej przeszłości oraz z towarzyszącym temu bólem.
 • Konferencja III:
  Docieranie do prawdziwego "ja".
  Towarzyszenie osobom w procesie przypominania sobie przemocy,
  zaniedbania i strat doświadczonych w okresie dziecinstwa i w życiu dorosłym.
 • Konferencja IV:
  Docieranie do uczuć winy, rozpaczy, żalu, gniewu, miłości.
  konstruktywne radzenie sobie z winą i gniewem.
  Budowanie zdrowych granic.
 • Konferencja V:
  Przeżywanie żalu po stracie.
  Przywracanie człowieczeństwa sobie i innym.
 • Konferencja VI:
  Przebaczanie sobie i innym. Pojednanie.
  Bycie w zgodzie ze sobą gwarancją bycia w zgodzie z innymi.
 • Bibliografia

 

Kolejny (35) numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawiera zapis treści, którymi dzieliła się dr Wiesława Stefan w czasie sesji formacyjnej pt. "Uzdrawianie relacji" prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 5-7 marca 2004 r.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl