O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Uzdrawianie przez Drogę Krzyżową (płyta CD) - ks. Krzysztof W ...


Okładka etui na płyty  

Uzdrawianie przez Drogę Krzyżową

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie,
kierownik duchowy i rekolekcjonista

 

"(…) Droga krzyżowa jest jak dobra nowina o Ojcu, który walczy o moje życie. Jest jak dobra nowina o Jednorodzonym Dziecku Ojca, Jezusie, naszym Bracie, którego posyła nam Ojciec. Wysyła swoje Jedyne, Ukochane Dziecko - Jezusa, aby nas uzdrawiał. Tak naprawdę, to nie my idziemy Jego drogą krzyżową, ale to On idzie drogą naszej historii życia. Zatrzymuje się przy każdej z naszych ran, przy tych odkrytych i tych ukrytych, na wpół zabliźnionych, ropiejących, krwawiących. Każda stacja mówi o Jezusie, który zatrzymuje się przy naszych ranach życia. Nasze rany "wyznaczają" Mu stacje drogi krzyżowej. Chce się zatrzymać przy każdej życiowej ranie spowodowanej grzechem. Chce się w niej "zanurzyć", "dotknąć" i "objąć" całym sobą - jak wtedy, gdy obejmował krzyż i gdy całym sobą upadł na ziemię z krzyżem. Chce wstawać i brać na siebie nasze choroby, chce uzdrawiać nas swoją miłosierną miłością. On bierze na siebie nasze rany powstałe z powodu naszych grzechów i grzechów innych ludzi. (…)"

(z wprowadzenia do nabożeństwa)

Nagrania nabożeństwa dokonano w czasie sesji formacyjnej "Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego" w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl