O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Otwarte spotkanie grupy Sychar - 29 V 2009 ...


W piątek, 29 maja 2009 r., o godz. 17.00 odbyło się w naszym domu kolejne spotkanie grupy Sychar. Spotkanie prowadziła pani Danuta Piekarz, biblistka współpracująca na stałe z naszym Centrum.

Perykopy biblijne do rozważania pochodziły z uroczystości Zesłania Ducha Świętego:

  • Dz 2, 1-11
  • Ps 104, 1.24.29-31.34
  • 1 Kor 12, 3b-7.12-13
  • J 20, 19-23

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl