O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 43 - Kontemplacja Serca Jezusa ( ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 43

Kontemplacja
Serca Jezusa

ks. Łukasz Kleczka SDS

salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista,
duszpasterz CFD w latach 1999-2002,
doktorant na wydziale teologii dogmatycznej Uniwersytetu Angelicum w Rzymie

 

 

Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny (43) numer Zeszytów Formacji Duchowej. Treści w nim zawarte zostały wygłoszone przez ks. Łukasza Kleczkę SDS w czasie sesji formacyjnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 7-9 czerwca 2002 r.

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Moje serce w pryzmacie Jego Serca
  • Kontemplacja rany Serca. Miłość potwierdzona czynem
  • Kontemplacja Serca Jezusa jako miejsca uczuć i pragnień
  • Adoracja rany Serca - źródła życia i świętości
  • Sakramenty - uzdrawiające zanurzenie w ranie Serca Jezusa
  • Kontemplacja a pobożność - uczenie się więzi z Jezusem

 - publikacja książkowa -

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl