O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Cuda Jego miłości ...


„Są takie czasy i takie miejsca, które Bóg sam wybiera, aby człowiek mógł w sposób szczególny doświadczyć Jego miłosierdzia” – te słowa Jana Pawła II same cisną mi się na usta, gdy staję w obliczu doświadczenia Szkoły Modlitwy Słowem Bożym pt. „Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego”.

Słowo Boże poprowadziło mnie bolesną, lecz uzdrawiającą drogą do odkrycia istoty grzechu i jego mechanizmów w moim życiu. Z wielką radością i dzięki łasce Bożej ściągnęłam z siebie „opaski” lęku i złości, by w nagiej prawdzie o sobie rzucić się w ramiona Jego miłosierdzia. W ramiona, które od zawsze były dla mnie otwarte, nawet wtedy gdy błąkałam się po mieliznach tego świata. Jak dobrze być umiłowanym dzieckiem Boga! Jak dobrze doświadczyć Jego przebaczenia, bo żaden grzech i żadna słabość nigdy nie zamknie mi drogi powrotu do domu Ojca! W szkole Słowa Bożego odkryłam własną nicość jako miejsce szczególnego spotkania z Bogiem, który zna mnie najlepiej i Sam chce sterować łodzią mojego życia. Razem z Piotrem wyznałam: "Panie, Ty przecież o mnie wszystko wiesz, Ty wiesz, jak bardzo Cię kocham…".

Z pewnością atmosfera ciszy i skupienia poparta życzliwością i serdecznością ze strony ekipy CFD ułatwiły mi wejście w głęboki dialog serca z Sercem.

N.N.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl