O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Między ideałami a słabościami. Duchowość autorytarna i nieaut ...


W dniach 5-7 czerwca 2009 r. po raz trzeci gościł w naszym Centrum ojciec Anselm Grün OSB z opactwa w Münsterschwarzach w Niemczech. Ceniony rekolekcjonista i autor licznych publikacji z zakresu życia duchowego prowadził spotkanie formacyjne: "Między ideałami a słabościami. Duchowość autorytarna i nieautorytarna".

 „To, co stawiam poza nawiasem spotykając się z Chrystusem, nie może zostać przemienione” – to jedna z myśli, którą dzielił się z uczestnikami na początku sesji formacyjnej o. Anselm Grün, ale „wszystko to, co jest we mnie, może zostać przemienione”.

Zgodnie z zapowiedzią niemiecki benedyktyn podczas sesji wskazywał drogę takiego przeżywania napięcia między duchowością „odgórną” i „oddolną”, która prowadzi do całościowego rozwoju człowieka w jego sferze ludzkiej i duchowej.

Na początku spotkania mnich z opactwa w Münsterschwarzach przybliżył uczestnikom znaczenie określeń „duchowość odgórna” i „duchowość oddolna”. Przypomniał, że pierwszej z nich – opierającej się na nauczaniu Biblii, wzorach życia świętych czy bogactwie spuścizny teologicznej – potrzebujemy, by wyruszyć w kierunku czegoś, co jest większe od nas. Równocześnie musimy jednak pamiętać, by nie ‘przeskoczyć’ czy nie ‘ominąć’ rzeczywistości siebie samych. Bóg bowiem przemawia nie tylko poprzez słowa zapisane w Biblii, przekazane w Tradycji czy widoczne w przykładzie życia osób świętych, ale przemawia również w nas samych. Tzw. duchowość „oddolna” zakłada właśnie możliwość usłyszenia Boga w sobie samym. Zakłada ona poddanie całego czy całej siebie przemieniającej łasce Boga. Niebezpieczeństwem duchowości „odgórnej” jest tak mocna identyfikacja z ideałami, że wypiera się swoje słabości i ograniczenia, jako nieodpowiadające obranym ideałom. Taka jednak postawa  może prowadzić do frustracji i wewnętrznego rozbicia, do przerzucania własnej niemocy na innych lub odrzucania samych siebie.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Tematy konferencji:

  • Duchowość w perspektywie "odgórnej" i "oddolnej" w tradycji religijnej
  • Dialog z namiętnościami i emocjami jako droga ku Bogu
  • Choroba, kryzys i niepowodzenie jako doświadczenia otwierające na Boga
  • Pokora drogą do własnej głębi, by odnaleźć w niej Boga
  • Zamienić rany w perły - droga uzdrowienia według Hildegardy z Binden
  • Duchowe podejście do lęku i depresji

Wygłoszone konferencje zostały utrwalone na płytach CD i są dostępne w sekretariacie Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie:

  Zamówienia na płyty (na terytorium Polski) przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie tel. (0-12) 269 23 97 lub (0-12) 254 60 60 lub tel. kom. 694 448 170. Płyty zostaną przesłane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Fax dostępny w godzinach pracy CFD.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl