O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Danuta Piekarz ...


Danuta Piekarzdr Danuta Piekarz

italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna)oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W latach 2008-2013 była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Od kilku lat współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, przede wszystkim jako tłumacz. Swoją fachową pomocą w zakresie języka włoskiego służyła tłumacząc konferencje i wykłady wygłaszane w czasie spotkań formacyjnych prowadzonych przez takie osoby jak: o. Raniero Cantalamessa OFMCap, ks. Amedeo Cencini FdCC, Bruna Costacurta, abp Bruno Forte, o. Innocenzo Gargano OSBCam, br. Luciano Manicardi, ks. Bruno Maggioni, abp Piero Marini, o. Franco Mosconi OSBCam, ks. Alessandro Pronzato, ks. (dziś abp) Gianfranco Ravasi, o. Marco Ivan Rupnik SJ, Maria Campatelli czy Nataša Govekar.

Pani Danuta Piekarz angażuje się w posługę Centrum Formacji Duchowej również jako biblistka. W naszym krakowskim domu prowadzi otwarte spotkania grupy Sychar. W czasie VI Dni Duchowości Biblijnej w dniach 12-15 listopada 2009 r. „Poszukiwanie Boga w Biblii” wygłosiła dwie konferencje pt. „Szukanie Boga w Psalmach”. W dniach 3-5 czerwca 2011 r. prowadziła sesję pt. "Apokalipsa - Orędzie na nasze czasy".

W salwatoriańskim ośrodku CFD w Trzebini pani Piekarz prowadziła cztery sesje biblijne wprowadzające w lekturę poszczególnych Ewangelii: św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana. Pierwszy numer Zeszytów Formacji Duchowej w 2010 r. pt. "Ewangelia dla początkujących" to owoc sesji nt. Ewangelii według św. Marka.

więcej

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl