O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Otwarte spotkanie grupy Sychar - 11 IX 2009 ...


W piątek, 11 września 2009 r., o godz. 17.00 odbyło się w naszym domu powakacyjne spotkanie grupy Sychar. Spotkanie prowadziła pani dr Danuta Piekarz, biblistka współpracująca na stałe z naszym Centrum.

Perykopy biblijne do rozważania pochodziły z XXIV Niedzieli Zwykłej (Rok B):

  • Iz 50, 5-9a
  • Ps 116A,1-2. 3-4. 5-6. 8-9
  • Jk 2, 14-18
  • Mk 8, 27-35
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl