O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje kapłańskie „Podążając za Tobą…” ...


Rekolekcje
z okazji Roku Kapłańskiego

„PODĄŻAJĄC ZA TOBĄ…”

Kraków, 29-31 stycznia 2010 r.

prowadzi abp Bruno Forte 

 

Z okazji Roku Kapłańskiego, w dniach 29-31 stycznia 2010 r., Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, organizuje rekolekcje kapłańskie, które poprowadzi arcybiskup Bruno Forte, metropolita Chieti-Vasto.

Abp Bruno Forte jest pasterzem archidiecezji Chieti-Vasto (Włochy), cenionym w środowisku międzynarodowym profesorem teologii dogmatycznej, autorem licznych publikacji z zakresu teologii, filozofii i duchowości. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, konsultorem Papieskich Komisji ds. Kultury oraz ds. Jedności Chrześcijan, przewodniczącym Komisji Episkopatu Włoch ds. Nauki Wiary, Przepowiadania i Katechezy.

Rekolekcjonista zaproponuje drogę lectio divina, którą przeżył wspólnie z Janem Pawłem II podczas rekolekcji wiekopostnych wygłoszonych dla Niego oraz Jego współpracowników z Kurii Rzymskiej w roku 2004.

Kapłani diecezjalni i zakonni, którzy spotkają się w ostatni weekend stycznia w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, będą prowadzeni do pogłębienia prawdy o centralnym miejscu Słowa Bożego w tajemnicy powołania oraz do osobistego zgłębiania świętych stronic Pisma Świętego. Natchnienie i pasję do wiernego przeżywania powołania będą mogli czerpać na modlitwie - w klimacie pustyni i ciszy - od niezwykłych osobowości biblijnych takich, jak Abraham, Mojżesz, Maryja, św. Paweł czy św. Jan Apostoł.

*** *** ***

 P R O G R A M

piątek, 29 stycznia

15.30 - Spotkanie wprowadzające (K. Wons SDS - dyrektor CFD)
16.15 - EUCHARYSTIA z homilią
17.30 - Konferencja I: CENTRALNE MIEJSCE SŁOWA BOŻEGO
18.30 - Kolacja
19.30 - Konferencja II: ABRAHAM I AQUEDAH IZAAKA. LECTIO DIVINA: Rdz 12 i 22
                     --- rozpoczyna się czas pełnego milczenia --- 
         - Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem 
           (możliwość adoracji do godz. 22.00)
 

sobota, 30 stycznia

 7.30 - Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
 8.15 - Śniadanie
 9.15 - Konferencja III: MOJŻESZ I PASCHA WYZWOLENIA. LECTIO DIVINA: Wj 3,1-15 i 14,5 - 15,20
         - Modlitwa osobista
11.15 - Konferencja IV: MARYJA, ARKA PRZYMIERZA. LECTIO DIVINA: Łk 1,39-45
         - Modlitwa osobista
12.45 - Obiad
15.00 - Konferencja V: PAWEŁ EWANGELIZATOR
         - Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
17.15 - EUCHARYSTIA z homilią
18.15 - Kolacja
19.30 - Konferencja VI: JAN KONTEMPLATYK MIŁOŚCI
         - Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
           (możliwość adoracji do godz. 22.00)
 

niedziela, 31 stycznia

 7.15 - Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
                    --- kończy się czas pełnego milczenia --- 
 
8.00 - Śniadanie 
 9.00 - Spotkanie: Propozycje formacji w naszym domu (K. Wons SDS - dyrektor CFD)
 9.45 - Konferencja VII: „Pytania - Odpowiedzi”
11.30 - EUCHARYSTIA z homilią
12.45 - Obiad. Koniec sesji


galeria

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl