O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem (MP3) - ks. Krzy ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

Uwierzyć Jezusowi.
Rekolekcje ze św. Markiem
(MP3)

   

ks. Krzysztof Wons SDS
 
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie, wykładowca teologii duchowości

 

Ośmiodniowe rekolekcje "Lectio divina ze św. Markiem" są pierwszym etapem formacji chrześcijańskiej dla osób wszystkich stanów w Kościele. Pójdziemy drogą Dwunastu, którzy zafascynowali się Jezusem. Chcą Go naprawdę poznać. Wybierają Go jako Mistrza i Pana swojego życia. Towarzyszą Mu od momentu, kiedy zostali przez Niego wybrani. Usiłują być z Nim także w momencie nadchodzącego kryzysu. Pójdziemy drogą ucznia, który w pewnym momencie gubi Jezusa, oddala się, traci w swoim życiu z Nim kontakt: nie rozumie Go, buntuje się przeciw cierpieniu, nie zgadza się na Jezusa, który kwestionuje jego oczekiwania i nadzieje. Jest to także droga ucznia, który zapiera się i zdradza Jezusa, odnajduje Go na nowo, ponawia swój wybór i rozpoczyna z Nim nowe życie.

Tematy konferencji:

Dzień I - Wprowadzenie w rekolekcje
Konferencja I - Pustynia, cisza i Słowo
Konferencja II - Zgłębianie Słowa na drodze lectio divina
Konferencja III - Formacja ucznia w Ewangelii św. Marka

Dzień II - Otworzyć się na Jezusa: Mk 1, 1-13
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień III - Stanąć po stronie Jezusa: Mk 1, 14-20; 2, 13-17; 3, 7-19
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień IV - Słuchać Jezusa: Mk 4, 1-20. 26-32
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień V - Tracić dla Jezusa: Mk 8, 31-38; 9, 30-32; 10, 32 - 34
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio 

Dzień VI - Poznać swój grzech: Mk 14, 26-52
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Dzień VII - Wpatrywać się w Jezusa do końca: Mk 15, 33-47
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio

Dzień VIII - Nowe życie z Jezusem: Mk 16, 1-16
Konferencja I - Wprowadzenie do meditatio
Konferencja II - Wprowadzenie do oratio
Konferencja III - Wprowadzenie do contemplatio

Prowadzenie - ks. dr Krzysztof Wons SDS - salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości, autor książek poświęconych modlitwie Słowem Bożym.

 
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl