O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Gość Niedzielny: Prowadzimy do Źródła. Rozmowa z K. Wonsem SD ...


W tygodniku „Gość Niedzielny” z 12 lipca 2009 r. znaleźć można zapis rozmowy, jaką z ks. Krzysztofem Wonsem SDS - dyrektorem naszego krakowskiego domu rekolekcjnego Centrum Formacji Duchowej przeprowadził ks. Tomasz Jaklewicz.

To rozmowa o lectio divina, czyli ciszy, słuchaniu Słowa Bożego i porządkowaniu życia… - jak przeczytamy w jej podtytule. Ale również o prostocie, której szukają przyjeżdżający na rekolekcje, o niezwykłym doświadczeniu towarzyszenia innym w rekolekcyjnym zmaganiu z perspektywy kierownika duchowego, o tym że rekolekcje to nie wczasy pod gruszą oraz że "lepiej jest podać komuś wędkę niż rybę".

Rozmowa stała się okazją do przypomnienia, że udane rekolekcje nie zależą od udanego rekolekcjonisty, ale od udanej modlitwy, a lectio divina nie jest jakimś pobożnym luksusem, nie jest elitarną drogą dla wybranych, ale jest podstawową opcją życia duchowego.

Pełny tekst rozmowy na stronie internetowej "Gościa Niedzielnego":

Prowadzimy do Źródła. O lectio divina, czyli ciszy, słuchaniu Słowa Bożego i porządkowaniu życia, z ks. Krzysztofem Wonsem SDS rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz  - GN 28/2009 (12-07-2009)

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl