O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go wobec wszystkich żyjących ...


„Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go
wobec wszystkich żyjących”
(Tb 12, 6).
Księga Tobiasza

Szkoła Biblijna
1-3 października 2010

 

W pierwszy weekend października 2010 roku w ramach Szkoły Biblijnej odbyła się sesja poświęcona Księdze Tobiasza. Sesję prowadził ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych.

Wybitny polski biblista, który od 2003 roku jest przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, po raz czwarty gościł w naszym domu. Wcześniej prowadził sesję w oparciu o księgę proroka Ozeasza (2007 r.) oraz wykłady w ramach Dni Duchowości Biblijnej poświęconych tematom „Bóg Miłości w Biblii” (2006 r.) oraz „Bóg jest zawsze po stronie cierpiących” (2008 r.).

Księga Tobiasza to historia deportowanej i udręczonej rodziny, żyjącej daleko od ziemi ojczystej. Ojciec rodziny, bogobojny i miłosierny Tobiasz, z szacunku dla świętości ludzkiego życia grzebał pomordowanych, narażając własne życie. Gdy stracił wzrok i majątek Bóg posłał mu archanioła Rafała. Chronił w trudnej podróży  jego syna, uwolnił przyszłą synową Sarę od demona Asmodeusza, a jemu przywrócił wzrok. Księga kończy się dziękczynnym hymnem Tobiasza.

W spotkaniu formacyjnym uczestniczyło 170 osób. Uczestnicy byli zaproszeni, aby świetle Księgi Tobiasza rozważyć osobistą wierność Bogu w trudnych okolicznościach życia  i Jego obecność w historii własnej rodziny.

 

Tematy konferencji:

  • „Ja, Tobit, chodziłem drogami prawdy” (Tb 1,3)
  • „Sprawiedliwy jesteś, Panie, i sprawiedliwe są wszystkie dzieła Twoje” (Tb 3,2)
  • „Przez wszystkie dni twoje, chłopcze, pomnij na Pana” (Tb 4,5)
  • „Czyż nie pamiętasz przykazań ojca swego?” (Tb 6,16)
  • „Nie jest dobrze być człowiekowi samemu” (Tb 8,6)
  • „On sam jest naszym Bogiem, On sam jest naszym Ojcem” (Tb 13,4)

  

---------------------------------------------------------------------

zob. teksty homilii wygłoszonych przez ks. Waldemara Chrostowskiego >>>.

---------------------------------------------------------------------

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań bieżącej sesji:

oraz innych sesji, które w ostatnim czasie odbyły się w naszym domu. Prowadzili je: o. Józef Augustyn SJ; abp Bruno Forte;  o. Anselm Grün OSB; ks. Stanisław Haręzgaks. Bruno Maggioni, Danuta Piekarz, ks. Krzysztof Wons SDSo. Augustyn Pelanowski OSPPEo. Jacques Philippe; Marko Ivan Rupnik SJ, Nataša Govekar; Marko Ivan Rupnik SJ, Maria Campatelli, Nataša Govekar, Krzysztof Wons SDSks. Joachim Stencel SDS; ks. Bogusław Szpakowski SAC; ks. Piotr Szyrszeń SDS; ks. Krzysztof Wons SDS.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl