O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” 3-6 czerwca 201 ...


„Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela”
SZKOŁA WIARY
3-6 czerwca 2010

Centrum Badawcze Ezio Aletti z Rzymu i Centrum Formacji Duchowej z Krakowa otwierają cykl czterodniowych sesji poświęconych prawdom wyznawanym w „Credo”. Mają charakter formacyjno-modlitewny, aby ożywiać osobiste i wspólnotowe doświadczenie wiary przeżywanej w realiach współczesnego świata.

Rozważania będą prowadziły od spotkania z prawdą przy źródle Słowa Bożego zgłębianego w rytmie lectio divina, przez  otwieranie serca na prawdy wiary, które kształtują piękno człowieczeństwa, karmią życie wewnętrzne, uczą odpowiedzialności za teraźniejszość i nadają sens codzienności nachylonej na wieczność.

Chodzi o prawdy, które nie są jedynie wyznawane ustami, ale stają się żywą przestrzenią spotkania z kochającym Bogiem i wspólnotą ludzi. Integralną częścią proponowanej drogi formacyjno-modlitewnej będzie kontemplacja życiodajnych prawd wiary w historii świętych i w sztuce sakralnej.

Po ubiegłorocznej sesji poświęconej tematowi: Wierzę. Co to znaczy?, przechodzimy do pierwszego wyznania: „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela”.


Stworzenie Adama i Ewy
(mozaika w zakrystii katedry w Madrycie)
www.centroaletti.com

Prowadzą
ekipy Centrum Badawczego Ezio Aletti (Rzym) i Centrum Formacji Duchowej (Kraków):

  • Marco Ivan Rupnik SJ (Słowenia), teolog, wykładowca duchowości chrześcijańskiego Wschodu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim; dyrektor Centrum Aletti; rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji; autor wielu projektów i współwykonawca mozaik m.in. w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie;
  • Maria Campatelli (Włochy) – teolog zajmująca się zagadnieniami eklezjologii wschodniej i teologii kultury, dyrektor wydawnictwa Lipa związanego z Centro Aletti;
  • Nataša Govekar (Słowenia), teolog ze specjalizacją z misjologii;
  • Krzysztof Wons SDS, teolog, dyrektor CFD, rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor publikacji poświęconych lectio divina.

 *** *** ***

Program pierwszego dnia spotkania
(czwartek, 3 czerwca) przedstawia się następująco:

15.30 - Spotkanie wprowadzające
16.15 - EUCHARYSTIA
17.30 - Konferencja I
18.15 - Kolacja
20.00 - Konferencja II

Przewidujemy możliwość uczestnictwa w czwartej stacji Procesji Eucharystycznej. Procesja wyruszy z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Kostki na Dębnikach (zob. strona www parafii na Dębnikach) po Mszy św. o godz. 17.00. Ostatnia stacja i zakończenie procesji na terenie naszego domu zakonnego.

Po drugiej konferencji rozpocznie się czas milczenia, a uczestnicy będą mieli możliwość modlitwy osobistej przed Najświętszym Sakramentem. Inne informacje dotyczące programu w trakcie spotkania.


KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl