O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Chrystus buduje na człowieku takim, jakim on jest ...


Data uroczystego zakończenia uczęszczania do Szkoły zbiega się w ścisły sposób z moją dziesiątą rocznicą otrzymania święceń  Prezbiteratu. Tę zbieżność odczytuję jako znamienną. Nie chcę jednak przeceniać i ze spokojem oraz radością podchodzę do obydwu faktów. Na pewno uczestnictwo w zajęciach Szkoły wyznacza dalszy kierunek na następny czas mojego życia zakonnego i kapłańskiego.

Jakie są moje odkrycia? Wędrówka ze św. Piotrem pozwoliła mi lepiej zrozumieć, iż Chrystus buduje na człowieku takim, jakim on jest, nawet na jego słabości. Chrystus buduje wielkie sprawy, rzeczy, mimo ludzkiego niezrozumienia, czasem sprzeciwu, buntu. Prowadzi powoli do zrozumienia siebie, innych, wspólnoty, Kościoła… Odkrycie i zrozumienie tego spowodowało większą otwartość na Jego moc i działanie.

Dziś patrzę na wolę Bożą inaczej, z o wiele większą ufnością i nadzieją. Na tej otwartości wraz z Nim chcę dalej budować. Od pierwszych rekolekcji w ramach Szkoły trwam przy metodzie lectio divina. Wierzę, że pomaga mi ona rozpoznawać wolę Bożą na co dzień, a przede wszystkim pogłębiać relację z Chrystusem. Na pewno te dwa lata wpisane w dziesięciolecie kapłańskie nie są zmarnowane. Boże, dziękuję Ci.

N.N.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl