O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Nie wiem czy mogę łowić ludzi, ale na pewno mogę naprawiać si ...


Dziękuję Bogu za te dwa lata.

Nie mogę sam siebie zobaczyć w prawdzie przy najlepszych chęciach. Nie mogę pomóc innym, jeżeli nie przyjmuję pomocy od innych. Nie pomogę słabszym ode mnie, jeżeli nie przyjmę pomocy od mocniejszych ode mnie. Nie stanę na środku i nie wyciągnę ręki, jeśli ktoś nie wyciągnie mnie z mojej kryjówki.

Bóg patrzy na mnie oczami każdego człowieka. Oczy Braci to oczy Aniołów. Widzą wszystko, czują wszystko, mówią wszystko. Moje oczy to także oczy anioła – chcę z nich właściwie korzystać.

Gdzież mi tam do Piotra. Nie potrafię składać szczerych deklaracji. Ale podobny jestem do niego w jego lękach przed życiem i śmiercią. Nie wiem czy mogę łowić ludzi, ale na pewno mogę naprawiać sieci, tzn. naprawiać relacje między ludźmi.

W moim uścisku pożegnania jest zawarte głębokie pragnienie miłości. Odkrywam, że jest ono pragnieniem każdego człowieka. Oby prowadziło ono nas do tej miłości Chrystusa, w której nauczył nas miłości do końca: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”.

Dziękuję wszystkim prowadzącym tę Szkołę kapłanom, psychologom za wkład serca.

br. Justyn Pałgan OSB

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl